DĖMESIO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pateiktomis rekomendacijomis, dėl bendravimo su asmenimis valstybės institucijose, Valstybinėje miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus teritoriniuose poskyriuose yra teikiama telefonu ir elektroniniu paštu.
Jeigu nėra galimybės pateikti dokumentų elektroninėmis priemonėmis, apsilankymo laikas turėtų būti suderinamas iš anksto. Lankytojai privalo dėvėti veidą dengiančias apsaugos priemones, laikytis asmens higienos reikalavimų.
Maloniai prašome prašymus ir visus būtinus dokumentus siųsti elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba per Lietuvos pašto E.pristatymo sistemą.

2019 metų žievėgraužio tipografo skraidymo sezono metu vienoje gaudyklėje vidutiniškai sugauta 11 procentų mažiau vabalų nei 2018 metais, atitinkamai 6322±330 ir 7120±369 vnt./gaudyklėje. Didžiausios žievėgraužių populiacijos 2019 metais fiksuotos Prienų ir Trakų regioninių padalinių eglynuose, kur per skraidymo sezoną vienoje gaudyklėje sugauta po 8-9 tūkstančių vabalų. Kenkėjo populiacijos mažėjo visuose regioniniuose padaliniuose, kuriose atliekamas monitoringas, išskyrus Rokiškio ir Panevėžio (1 pav.). Absoliučiai daugiausiai žievėgraužio tipografo sugauta Prienų regioninio padalinio eglynuose (8923±671 vnt./gaud.), o mažiausiai – Rietavo (2876±498 vnt./gaud.).


1 pav. Žievėgraužio tipografo populiacijų gausumas atskiruose padaliniuose 2018-2019 metais

2019 metais keturiose iš devynių fiksuotas gausesnis pirmos generacijos vabalų kiekis lyginant su 2018 metų pirma generacija, keturiuose – buvo mažesnis ir viename išliko toks pat kaip ir pernai (2 pav.). Gausiausia pirma žievėgraužio tipografo generacija buvo Prienų ir Trakų regioniniuose padaliniuose. Vidutiniškai pirmos generacijos sugautų vabalų kiekis 2019 metais buvo 2 procentais mažesnis, lyginant su 2018 metais.


2 pav. Žievėgraužio tipografo pirmos generacijos gausumas atskiruose padaliniuose 2018-2019 metais

Išanalizavus 2018 ir 2019 metų antrąsias žievėgraužio tipografo generacijas, galima daryti išvadą, kad šių metų generacija buvo 35 procentais mažesnė nei pernai. Didesnė ji buvo tik dviejuose regioniniuose padaliniuose: Rokiškio ir Panevėžio (3 pav.). Gausiausia antroji generacija fiksuota Panevėžio regioninio padalinio eglynuose, menkiausia - Dubravos.


3 pav. Žievėgraužio tipografo antros generacijos gausumas atskiruose padaliniuose 2018-2019 metais

Aktyviausiai pirmos generacijos žievėgraužio tipografo suaugėliai skraidė gegužės antroje pusėje. Tuo tarpu birželio mėnesį kenkėjo sugauta gerokai mažiau. Antroji kenkėjo generacija masiškiausiai skraidė liepos mėnesio antroje dalyje ir rugpjūčio pirmoje pusėje.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1975459489 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"355","type":"x","order":"6","pct":40.57,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"117","type":"x","order":"5","pct":13.369999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"97","type":"x","order":"4","pct":11.09,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"90","type":"x","order":"3","pct":10.289999999999999,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"175","type":"x","order":"2","pct":20,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"41","type":"x","order":"1","pct":4.6900000000000004,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...