DĖMESIO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pateiktomis rekomendacijomis, dėl bendravimo su asmenimis valstybės institucijose, Valstybinėje miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus teritoriniuose poskyriuose yra teikiama telefonu ir elektroniniu paštu.
Jeigu nėra galimybės pateikti dokumentų elektroninėmis priemonėmis, apsilankymo laikas turėtų būti suderinamas iš anksto. Lankytojai privalo dėvėti veidą dengiančias apsaugos priemones, laikytis asmens higienos reikalavimų.
Maloniai prašome prašymus ir visus būtinus dokumentus siųsti elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba per Lietuvos pašto E.pristatymo sistemą.

2019 metais Valstybinė miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus specialistai pradėjo vykdyti viršūninio žievėgraužio Ips acuminatus populiacijos stebėseną Lietuvos pušynuose. Balandžio 16-18 dienomis Valstybinių miškų urėdijoje, 9 regioniniuose padaliniuose, 13 girininkijų, 18 šviežių pušies poūkio kirtaviečių buvo  išdėstyta po 3 IBL-3 tipo gaudykles su viliokliais Acumodor. Viso 54 gaudyklės.
Sugautų vabalų apskaitos vykdytos kas tris savaites. 95 procentai pirmos generacijos vabalų buvo sugauta per pirmąsias tris savaites po gaudyklių iškabinimo. 5 procentai viršūninių žievėgraužių pakliuvo į gaudykles per sekančias 3 savaites (gegužės 2 ir 3 dekados). Birželio mėnesį sugauti tik pavieniai vabalai, kurie sudarė vos 0,4 procento nuo visų sugautų kinivarpų kiekio. Galima daryti išvadą, kad viršūninis žievėgraužis aktyviausiai skraidė balandžio paskutinę ir gegužės mėnesio pirmą dekadą. Gausiausia pirmos generacijos viršūninio žievėgraužio populiacija sugauta Telšių (547±100) ir Ignalinos (423±48 vnt. vabalų /gaudyklėje) regioninių padalinių valdomuose pušynuose. Mažiausiai Dubravos (99±21 vnt. vabalų /gaudyklėje) ir Anykščių (120±30 vnt. vabalų /gaudyklėje) regioniniuose padaliniuose. Vidutiniškai vienoje gaudyklėje sugauta 272±24 vabalų.

Liepos pirmomis dienomis gaudyklėse buvo pakabintas šviežias vilioklis ir bus gaudoma antra viršūninio žievėgraužio populiacija. 91 procentai antros generacijos vabalų buvo sugauta per pirmąsias tris savaites po vilioklių gaudyklėse pakabinimo. 8 procentai viršūninių žievėgraužių pakliuvo į gaudykles per sekančias 3 savaites (liepos pabaiga, rugpjūčio 1 ir 2 dekados). Rugpjūčio antroje pusėje sugauti tik pavieniai vabalai, kurie sudarė vos 1 procentą nuo visų sugautų antros generacijos kinivarpų kiekio. Galima daryti išvadą, kad antros generacijos viršūninis žievėgraužis aktyviai skraidė tik liepos mėnesį. Gausiausia pirmos generacijos viršūninio žievėgraužio populiacija sugauta Anykščių (177±42 vnt. vabalų /gaudyklėje), Telšių (137±22 vnt. vabalų /gaudyklėje) ir Nemenčinės (132±28 vnt. vabalų /gaudyklėje) regioninių padalinių valdomuose pušynuose. Mažiausiai Varėnos (11±2 vnt. vabalų /gaudyklėje) ir Veisiejų (57±31 vnt. vabalų /gaudyklėje) regioniniuose padaliniuose. Vidutiniškai vienoje gaudyklėje sugauta 102±11 vabalų.

Bendrai gausiausia viršūninio žievėgraužio populiacija fiksuota Telšių regioniniame padalinyje - vidutiniškai per apskaitų laikotarpį sugauti 684±115 vabalai gaudyklėje. Menkiausia populiacija sugauta Dubravos regioniniame padalinyje – 199±37 vabalai gaudyklėje. Vidutiniškai per Lietuvą sugauti 375±28 vabalai gaudyklėje.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1975459489 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"355","type":"x","order":"6","pct":40.57,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"117","type":"x","order":"5","pct":13.369999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"97","type":"x","order":"4","pct":11.09,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"90","type":"x","order":"3","pct":10.289999999999999,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"175","type":"x","order":"2","pct":20,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"41","type":"x","order":"1","pct":4.6900000000000004,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...