DĖMESIO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pateiktomis rekomendacijomis, dėl bendravimo su asmenimis valstybės institucijose, Valstybinėje miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus teritoriniuose poskyriuose yra teikiama telefonu ir elektroniniu paštu.
Jeigu nėra galimybės pateikti dokumentų elektroninėmis priemonėmis, apsilankymo laikas turėtų būti suderinamas iš anksto. Lankytojai privalo dėvėti veidą dengiančias apsaugos priemones, laikytis asmens higienos reikalavimų.
Maloniai prašome prašymus ir visus būtinus dokumentus siųsti elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba per Lietuvos pašto E.pristatymo sistemą.

Per 2020 metų žievėgraužio tipografo skraidymo sezoną vienoje gaudyklėje vidutiniškai sugauta 31 procentų mažiau vabalų nei 2019 metais, atitinkamai 4357±232 ir 6322±330 vnt./gaudyklėje. Didžiausios žievėgraužių populiacijos 2020 metais fiksuotos Panevėžio ir Prienų regioninių padalinių eglynuose, kur per skraidymo sezoną vienoje gaudyklėje sugauta po 6-7 tūkstančių vabalų. Kenkėjo populiacijos mažėjo visuose regioniniuose padaliniuose, kuriose atliekamas monitoringas, išskyrus Telšių (1 pav.). Absoliučiai daugiausiai žievėgraužio tipografo sugauta Panevėžio regioninio padalinio eglynuose (6480±610 vnt./gaud.), o mažiausiai – Rokiškio (2466±235 vnt./gaud.).


1 pav. Žievėgraužio tipografo populiacijų gausumas atskiruose padaliniuose 2020-2019 metais

2020 metais septyniose iš devynių fiksuotas mažesnis pirmos generacijos vabalų kiekis lyginant su 2019 metų pirma generacija ir tik dviejose buvo didesnis bei pernai (2 pav.). Gausiausia pirma žievėgraužio tipografo generacija buvo Panevėžio ir Prienų regioniniuose padaliniuose. Vidutiniškai pirmos generacijos sugautų vabalų kiekis 2020 metais buvo 31 procentu mažesnis, lyginant su 2019 metais.


2 pav. Žievėgraužio tipografo pirmos generacijos gausumas atskiruose padaliniuose 2020-2019 metais

Išanalizavus 2020 ir 2019 metų antrąsias žievėgraužio tipografo generacijas, galima daryti išvadą, kad šių metų generacija buvo 31 procentu mažesnė nei pernai. Didesnė ji buvo tik dviejuose regioniniuose padaliniuose: Dubravos ir Kuršėnų (3 pav.). Gausiausia antroji generacija fiksuota Kuršėnų regioninio padalinio eglynuose, menkiausia - Panevėžio.


3 pav. Žievėgraužio tipografo antros generacijos gausumas atskiruose padaliniuose 2020-2019 metais

Aktyviausiai pirmos generacijos žievėgraužio tipografo suaugėliai skraidė pirmą gegužės dekadą. Antroji kenkėjo generacija masiškiausiai skraidė liepos mėnesio antrą ir trečia dekadas.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
460003885 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"347","type":"x","order":"6","pct":40.82,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"116","type":"x","order":"5","pct":13.65,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"93","type":"x","order":"4","pct":10.94,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"87","type":"x","order":"3","pct":10.24,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"168","type":"x","order":"2","pct":19.760000000000002,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"39","type":"x","order":"1","pct":4.5899999999999999,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...