DĖMESIO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pateiktomis rekomendacijomis, dėl bendravimo su asmenimis valstybės institucijose, Valstybinėje miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus teritoriniuose poskyriuose yra teikiama telefonu ir elektroniniu paštu.
Jeigu nėra galimybės pateikti dokumentų elektroninėmis priemonėmis, apsilankymo laikas turėtų būti suderinamas iš anksto. Lankytojai privalo dėvėti veidą dengiančias apsaugos priemones, laikytis asmens higienos reikalavimų.
Maloniai prašome prašymus ir visus būtinus dokumentus siųsti elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba per Lietuvos pašto E.pristatymo sistemą.

2020 metais Valstybinė miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus specialistai tęsė viršūninio žievėgraužio Ips acuminatus populiacijos stebėseną Lietuvos pušynuose. Balandžio 14-17 dienomis Valstybinių miškų urėdijoje, 9 regioniniuose padaliniuose, 13 girininkijų, 18 šviežių pušies poūkio kirtaviečių buvo  išdėstyta po 3 IBL-3 tipo gaudykles su viliokliais Acumodor. Viso 54 gaudyklės.

Per 2020 metų viršūninio žievėgraužio skraidymo sezoną vienoje gaudyklėje vidutiniškai sugauta 36 procentų mažiau vabalų nei 2019 metais, atitinkamai 240±25 ir 375±28 vnt./gaudyklėje. Didžiausios žievėgraužių populiacijos 2020 metais fiksuotos Dubravos ir Nemenčinės regioninių padalinių pušynuose, kur per skraidymo sezoną vienoje gaudyklėje sugauta virš 300 vabalų. Kenkėjo populiacija mažėjo visuose regioniniuose padaliniuose, kuriose atliekamas monitoringas, išskyrus Dubravos (1 pav.). Absoliučiai daugiausiai viršūninio žievėgraužio sugauta Dubravos regioninio padalinio eglynuose (363±118 vnt./gaud.), o mažiausiai – Veisiejų (114±23 vnt./gaud.).


1 pav. Viršūninio žievėgraužio populiacijos gausumas regioniniuose padaliniuose 2019-2020 metais

2020 metais aštuoniuose regioniniuose padaliniuose iš devynių fiksuotas mažesnis pirmos generacijos vabalų kiekis lyginant su 2019 metų pirma generacija ir tik Anykščių regioniniame padalinyje jis buvo šiek tiek didesnis nei pernai (2 pav.). Gausiausia pirma viršūninio žievėgraužio generacija buvo Ignalinos ir Varėnos regioniniuose padaliniuose. Vidutiniškai pirmos generacijos sugautų vabalų kiekis 2020 metais buvo 55 procentais mažesnis, lyginant su 2019 metais.


2 pav. Viršūninio žievėgraužio I generacijos gausumas regioniniuose padaliniuose 2019-2020 metais

Išanalizavus 2019 ir 2020 metų antrąsias viršūninio žievėgraužio generacijas, galima daryti išvadą, kad šių metų generacija buvo 14 procentų didesnė nei pernai. Didesnė ji buvo penkiuose regioniniuose padaliniuose (3 pav.). Gausiausia antroji generacija fiksuota Dubravos regioninio padalinio pušynuose, menkiausia - Varėnos.


3 pav. Viršūninio žievėgraužio II generacijos gausumas regioniniuose padaliniuose 2019-2020 metais

2020 metais antroji viršūninio žievėgraužio generacija buvo menkesnė už pirmąją daugumoje stebėjimo taškų, išskyrus Dubravos, Kazlų Rūdos ir Jurbarko regioninius padalinius (4 pav.). Vidutiniškai antroji viršūninio žievėgraužio generacija buvo 6 procentais mažesnė už pirmąją.


4 pav. Viršūninio žievėgraužio generacijų gausumas regioniniuose padaliniuose 2020 metais

Aktyviausiai pirmos generacijos viršūninio žievėgraužio suaugėliai skraidė gegužės mėnesį. Tuo tarpu birželio mėnesį kenkėjo sugauta gerokai mažiau. Antroji kenkėjo generacija masiškiausiai skraidė liepos mėnesio antroje dalyje.

2021 metais, esant palankioms gamtinėms sąlygoms, viršūninio žievėgraužio populiacija gali  išaugti. Ypač medynuose, kur 2020 metais bus laiku nesutvarkyti pirminiai viršūninio žievėgraužio židiniai.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
460003885 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"347","type":"x","order":"6","pct":40.82,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"116","type":"x","order":"5","pct":13.65,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"93","type":"x","order":"4","pct":10.94,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"87","type":"x","order":"3","pct":10.24,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"168","type":"x","order":"2","pct":19.760000000000002,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"39","type":"x","order":"1","pct":4.5899999999999999,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...