Logo

DĖMESIO

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
 
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus regionuose yra teikiamos telefonu ir elektroniniu paštu.
 
Miškų valstybės kadastro pažymos miško valdų savininkams apie miško žemės ir medynų vertę, medynų vidutinės rinkos vertę, taksacines (aprašomąsias) miškų charakteristikas bei grafinius kadastro duomenis teikiamos per Valstybinės miškų tarnybos Elektroninių paslaugų portalą (eVMT paslaugos).
Papildomą informaciją dėl Miškų valstybės kadastro pažymų užsakymo elektroninėmis priemonėmis teikia Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastro skyriaus duomenų bazių specialistė Vilma Grunskienė (tel. Nr. 8 663 71154; el. pašto adresas: vilma.grunskiene@amvmt.lt).
 
Prašymus ir visus būtinus dokumentus siųskite elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba naudojantis E. pristatymo sistema https://www.post.lt/lt/e-pristatymas
Su darbuotojais galite susisiekti el. paštu arba mobiliaisiais telefonais, kurie nurodyti Valstybinės miškų tarnybos kontaktuose:
Darbuotojai Kaune, Pramonės pr. 11A http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/kontaktai
Darbuotojai regionuose http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/misku-kontroles-skyriaus-teritoriniai-poskyriai 
Skambinant bendruoju tel. (8-37) 490220, skambučiai peradresuojami administratorei tel. (8-693) 23355.

2020 metų lapkričio mėnesį Lietuvos pietinės dalies pušynuose, kaip ir kasmet, Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus specialistai vykdė pušų spyglius graužiančių kenkėjų monitoringą. Buvo apskaitomi miško paklotėje žiemojantys kenkėjai: pušinis verpikas (Dendrolimus pini L.), pušinis pelėdgalvis (Panolis flammea Den. et Schiff.), pušinis sprindis (Bupalus piniarus L.) ir paprastasis pušinis pjūklelis (Diprion pini L.). Šių spyglius graužiančių kenkėjų apskaitų vykdymui pušynuose yra parinktos pastovios vietos VĮ Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioninio padalinio Druskininkų, Grūto, Kabelių, Latežerio, Merkinės, Norulių girininkijose ir Varėnos regioninio padalinio Marcinkonių, Perlojos, Zervynų girininkijose. Monitoringo tikslams spyglius graužiančių kenkėjų apskaitos vykdomos tuose medynuose, kuriuose pirmiausia prasideda šių kenkėjų pirminių išplitimo židinių pagausėjimas ir jie ankščiau buvo sudarę masinio dauginimosi židinius. Apskaitos iš viso buvo atliktos 60 pastovių vietų: 23 vietose Varėnos regioniniame padalinyje ir 37 vietose Veisiejų regioniniame padalinyje.

2020 m. atlikus miško paklotėje žiemojančių spyglius graužiančių kenkėjų apskaitas, jų rezultatai parodė, kad šių kenkėjų liko žiemoja labai mažas kiekis (žiūrėti 1. lentelę).

Kiek gausiau rasta pušinio verpiko žiemojančių vikšrų. Pušinio sprindžio ir pušinio pelėdgalvio buvo rasta vos keletas lėliukių. Pušinio pjūklelio kokonų visai nebuvo rasta. Tokie kenkėjų kiekiai pušų lajų defoliacijai 2021 metų pavasarį pastebimos įtakos nedarys.

 

  1. lentelė. Spyglius graužiančių kenkėjų vidutinis kiekis miško paklotėje, vnt./m2

Girininkija

Pušinis verpikas

Pušinis pjūklelis

Pušinis pelėdgalvis

Pušinis sprindis

Prognozuojama bendra lajų defoliacija 2021 m., proc.

Druskininkų

1,8

0,0

0,0

0,0

1-3

Grūto

0,1

0,0

0,0

0,0

0-1

Kabelių

0,9

0,0

0,1

0,0

1-10

Latežerio

0,2

0,0

0,0

0,1

0-5

Marcinkonių

0,7

0,0

0,0

0,3

0-12

Merkinės

0,3

0,0

0,0

0,0

0-1

Norulių

0,4

0,0

0,0

0,0

0-1

Perlojos

0,4

0,0

0,0

0,1

0-6

Zervynų

0,9

0,0

0,0

0,1

0-5

 

Prognozuojame, kad 2021 metais VĮ Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų ir Varėnos regioniniuose padaliniuose pušynų lajų defoliacija dėl spyglius graužiančių kenkėjų veiklos bus nepastebima ir sieks vos kelis procentus. Didžiausia prognozuojama defoliacija gali būti 12 procentų. 2021 metais šių pušų spyglius graužiančių kenkėjų vikšrų naikinimui nereikės medynuose taikyti naikinamųjų priemonių.

2020 metų rugsėjo mėnesio pradžioje buvo vykdytas monitoringas kito spyglius graužiančio kenkėjo, verpiko vienuolio (Lymantria monacha L.). Šio drugelio apskaitos vykdytos VĮ Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioninio padalinio Ančios, Baltašiškės, Kapčiamiesčio, Stalų ir Veisiejų girininkijose. Apskaitos vykdytos pastoviose vietose, kur pirmiausia pradeda gausėti šio kenkėjo skaitlingumas ir jis ankščiau yra susidaręs pirminius masinio dauginimosi židinius. Iš viso apskaitos atliktos 39 pastoviose vietose.

Atliktų apskaitų rezultatai parodė, kad verpiko vienuolio populiacija truputį gausesnė išlieka Stalų girininkijoje, kurioje 2019-2020 metais buvo kilęs šio kenkėjo masinio dauginimosi židinys. Verpiko vienuolio masinio dauginimosi židinys 2019-2020 metais taip pat buvo išplitęs ir Veisiejų girininkijoje, bet ten šio kenkėjo dabar rasta visai negausiai, kaip ir kitose girininkijose, kuriose masinio išplitimo židinių nebuvo (žiūrėti 2. lentelę). Tokie rasti kenkėjų nedideli kiekiai pušų lajų defoliacijai pastebimos įtakos nedarys.

 

  1. lentelė. Verpiko vienuolio lėliukių išnarų kiekis ant medžių kamienų, vnt./medyje

 

Girininkija

Vidutinis kiekis ant vieno medžio

Prognozuojama defoliacija 2021, proc.

Ančios

0,07

0-1

Baltašiškės

0,03

0-1

Kapčiamiesčio

0,06

0-1

Stalų

0,30

0-4

Veisiejų

0,07

0-3

 

2020 metais verpiko vienuolio masinio išplitimo židiniai buvo naikinami 5200 ha pušynų plote Varėnos ir Lazdijų rajonuose, bei Kuršių nerijoje. Aviacijos pagalba buvo išpurkštas biologinis preparatas, pasirinktinai veikiantis tik kenkėjų vikšrus ir nepavojingas aplinkai. Verpiko vienuolio vikšrų naikinimas buvo atliktas ir VĮ Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioninio padalinio Stalų ir Veisiejų girininkijose. Kaip rodo ir šių apskaitų duomenys, darbai buvo sėkmingi ir davė gerus rezultatus, nes verpiko vienuolio masinio dauginimosi židiniai buvo sunaikinti.

Prognozuojame, kad 2021 metais VĮ Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioninio padalinio Ančios, Baltašiškės, Kapčiamiesčio, Stalų ir Veisiejų girininkijose medynų lajų defoliacija dėl verpiko vienuolio veiklos bus nepastebima – gali būti vos keli procentai. 2021 metais verpiko vienuolio vikšrų naikinimui nereikės medynuose taikyti naikinamųjų priemonių.

 

 

 

 

 

Informaciją parengė:
Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vyr. specialistas
Sigitas Mikalauskas

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1790559578 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"377","type":"x","order":"6","pct":39.520000000000003,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"128","type":"x","order":"5","pct":13.42,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"109","type":"x","order":"4","pct":11.43,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"98","type":"x","order":"3","pct":10.27,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"195","type":"x","order":"2","pct":20.440000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"47","type":"x","order":"1","pct":4.9299999999999997,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...