DĖMESIO

 

Informuojame, kad atsižvelgiant į situaciją dėl COVID-19 plitimo ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pateiktomis rekomendacijomis, dėl bendravimo su asmenimis valstybės institucijose, Valstybinėje miškų tarnyboje ribojamas lankytojų priėmimas.
Visos konsultacijos ir informacija (darbo valandomis) Valstybinėje miškų tarnyboje ir Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus teritoriniuose poskyriuose teikiama telefonu ir elektroniniu paštu.
Jeigu nėra galimybės pateikti dokumentų elektroninėmis priemonėmis, apsilankymo laikas turėtų būti suderinamas iš anksto. Lankytojai privalo dėvėti veidą dengiančias apsaugos priemones ir apsaugines pirštines, laikytis asmens higienos reikalavimų.

 

Maloniai prašome prašymus ir visus būtinus dokumentus siųsti elektroniniu paštu vmt@amvmt.lt arba per Lietuvos pašto E.pristatymo sistemą.

 

Miško savininkų dėmesiui dėl leidimų kirsti mišką išdavimo

Su darbuotojais galite susisiekti el. paštu arba mobiliaisiais telefonais, kurie nurodyti Valstybinės miškų tarnybos kontaktuose:

Darbuotojai Kaune, Pramonės pr. 11A  http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/kontaktai

Darbuotojai regionuose http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/misku-kontroles-skyriaus-teritoriniai-poskyriai

Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus specialistai parengė Lietuvos valstybinių miškų 2015 m. sanitarinės būklės ataskaitą. Ataskaitoje panaudoti  miškų urėdijų darbuotojų į elektroninį Pažeidimų žurnalą suvesti duomenys. Tokia židinių ir atliktų darbų miško sklypo lygmenyje  registravimo tvarka įsigaliojo nuo 2015 metų sausio 1 d. Dėl pakitusių duomenų struktūros, keitėsi ir ataskaitoje naudojamos lentelės bei atliktų profilaktinių miško sanitarinės būklės gerinimo darbų plotai, ypač biologinių priemonių, nes buvo atsisakyta plotų registravimo tokiems darbams kaip inkilų kėlimas ar valymas, skruzdėlynų tvėrimas, gaudyklių išdėstymas ir pan. ir nurodomas tik šių darbų apimtys vienetais. Židinių registravime buvo atsisakyta tokių grafų kaip "praeitų metų likučiai", "sunyko dėl gamtinių veiksnių", dėl to neteko prasmės ir grafa "viso židinių". Vadovaujantis galiojančia Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui apskaitos tvarkos aprašo 3 punktu registruojami tik naujai kilę ar pastebėti Pažeidimai bei atliktos priemonės. Tačiau kiekvienas miškus žalojantis faktorius turi savo atributus, kuriuos reikia užpildyti, pvz.: lapgraužiams svarbus medžio pažeidimo laipsnis (defoliacija), liemenų kenkėjams - pažeistų medžių kiekis kietmetriais, ligoms ir žvėrims - pažeistų medžių procentas židinyje.

Miškų urėdijų užregistruoti židiniai ir jų likvidavimas 2015 metais

 

Tikėtina, kad Pažeidimus fiksuojant miško sklypo lygmenyje ir atsisakius perteklinių duomenų reikalavimo, ataskaita tapo tikslesnė ir geriau atspindės tų metų miškų sanitarinę būklę.

Pilną Lietuvos valstybinių miškų 2015 m. sanitarinės būklės ataskaitą galima parsisiųsti ČIA.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1815441142 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"336","type":"x","order":"6","pct":41.840000000000003,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"109","type":"x","order":"5","pct":13.57,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"82","type":"x","order":"4","pct":10.210000000000001,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"81","type":"x","order":"3","pct":10.09,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"159","type":"x","order":"2","pct":19.800000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"36","type":"x","order":"1","pct":4.4800000000000004,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...