2017 metais buvo tęsiamas kasmetinis žievėgraužio tipografo populiacijos monitoringas. Balandžio 24-26 dienomis 9 miškų urėdijose iškabintos 54 feromoninės gaudyklės ne senesnėse kaip 1 metų plynose eglynų kirtavietėse, iškirstose dėl žievėgraužio tipografo, netikrojo eglinio skydamario pažeidimų ar pagrindinių kirtimų. Kirtavietėse iškabinta po 3 IBL-3 gaudykles su lenkišku viliokliu Ipsodor W kiekviename stebėjimo taške, 1-1,5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, ne mažiau kaip 20 m atstumu nuo miško sienos ir 40 m atstumu tarp gaudyklių. Feromoniniai preparatai prieš antros generacijos vabalų skraidymą liepos 8-10 dienomis pakeisti naujais viliokliais Ipsodor, skirtais 2 generacijos vabzdžių viliojimui. Gegužės - rugsėjo mėnesiais buvo skaičiuojamas žievėgraužio tipografo vabalų kiekis kiekvienoje gaudyklėje kas tris savaites, nes IBL-3 gaudyklės buvo patobulintos - dalis plastikinio rinktuvo pakeista nerūdijančios plieno vielos tinklu (1x1 mm akimis), užtikrinančių geresnę ventiliaciją ir lietaus vandens ištekėjimą, kas leido viena savaite pailginti laikotarpį tarp apžiūrų.
Per 2017 metų žievėgraužio tipografo skraidymo sezoną vidutiniškai vienoje gaudyklėje vabalų sugauta (6184±595 vabalų vnt./gaudyklėje) beveik analogiškai kaip ir 2016 metais (6122±286 vabalų vnt./gaudyklėje). Didžiausios žievėgraužių populiacijos 2017 metais fiksuotos Trakų, Dubravos ir Alytaus miškų urėdijų eglynuose, kur per skraidymo sezoną vienoje gaudyklėje sugauta po 8 tūkstančius vabalų ir daugiau. Kenkėjo populiacijos mažėjo 7 iš 9 miškų urėdijose, kuriose atliekamas monitoringas, augo tik Dubravos ir Trakų miškų urėdijose (1 pav.). Absoliučiai daugiausiai žievėgraužio tipografo sugauta Trakų miškų urėdijos eglynuose (12974±2386 vnt./gaud.), mažiausiai – Rietavo (2813±354 vnt./gaud.).


1 pav. Žievėgraužio tipografo populiacijų gausumas atskirose urėdijose 2016-2017 metais

2017 metais tik Trakų ir Dubravos miškų urėdijoje fiksuotas ženkliai gausesnis pirmos generacijos vabalų kiekis lyginant su 2016 metų pirma generacija (2 pav.). Alytaus ir Kuršėnų miškų urėdijose pagausėjimas buvo labai nežymus. Gausios pirmos žievėgraužio tipografo generacijos buvo Trakų, Dubravos ir Alytaus miškų urėdijose. Vidutiniškai pirmos generacijos sugautų vabalų kiekis 2017 metais buvo 18 procentais didesnis, lyginant su 2016 metais.


2 pav. Žievėgraužio tipografo pirmos generacijos gausumas atskirose urėdijose 2016-2017 metais

Išanalizavus 2017 ir 2016 metų antrąsias žievėgraužio tipografo generacijas, galima daryti išvadą, kad šių metų generacija buvo 44 procentais mažesnė nei pernai. Kenkėjo antra generacija mažėjo visose miškų urėdijose, kuriose buvo atliekamas monitoringas. Gausiausia antroji generacija fiksuota Trakų miškų urėdijos eglynuose, menkiausia - Panevėžyje ir Rietave (3 pav.).

 
3 pav. Žievėgraužio tipografo antros generacijos gausumas atskirose urėdijose 2016-2017 metais

2017 metais antroji žievėgraužio tipografo generacija buvo menkesnė už pirmąją visuose stebėjimo taškuose (4 pav.). Vidutiniškai antroji žievėgraužio tipografo generacija buvo 6,6 karto mažesnė už pirmąją.


4 pav. Žievėgraužio tipografo generacijų gausumas atskirose urėdijose 2017 metais

Aktyviausiai pirmos generacijos žievėgraužio tipografo suaugėliai skraidė gegužę. Tuo tarpu birželio mėnesį kenkėjo sugauta gerokai mažiau. Antroji kenkėjo generacija masiškiausiai skraidė liepos antroje pusėje-rugpjūčio pirmą dekadą. Vėliau skaidė labai negausiai.
2018 metais, esant palankioms gamtinėms sąlygoms, žievėgraužio tipografo populiacija gali išaugti. Ypač medynuose, kur 2017 metais bus laiku nesutvarkyti pirminiai žievėgraužio tipografo židiniai ar žalios eglių vėjavartos-vėjalaužos.

 

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
2045684334 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"10","type":"x","order":"6","pct":25,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"8","type":"x","order":"5","pct":20,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"9","type":"x","order":"4","pct":22.5,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"5","type":"x","order":"3","pct":12.5,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"8","type":"x","order":"2","pct":20,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"0","type":"x","order":"1","pct":0,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...