Miškų kontrolė

Noriu išvalyti mišką kur kreiptis?

Privataus miško savininkas  be Leidimo kirsti mišką ir be Pranešimo apie ketinimus kirsti mišką, gali kirsti ribines linijas (1,5 metro į savo pusę), vykdyti jaunuolynų ugdymą, atrankinius sanitarinius kirtimus, kai iškertami vėjavartos ir sausuoliai. Dėl kitų kirtimų jiems reikia kreiptis į Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinius poskyrius, arba pateikti Pranešimą apie ketinimus kirsti mišką.

Kokiais atvejais nereikalingi privataus miško vidinės miškotvarkos projektai?

• Vykdant kirtimus sklypuose, kuriuose miško žemė užima iki 3 hektarų ploto.
• III–IV miškų grupių miškuose inventorizuotų grynųjų baltalksnynų, drebulynų, gluosnynų ir blindynų ar mišriuose medynuose, kuriuose baltalksniai, drebulės, gluosniai ir (ar) blindės sudaro 86 procentus ir daugiau pirmojo ardo medynų tūrio, plynus ar neplynus kirtimus;
• III–IV miškų grupių miškų mišriuose medynuose baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių iškirtimą neplynais kirtimais;

Kaip galima savo miške pasikirsti malkų?

Privataus miško savininkas be Leidimo kirsti mišką ir be Pranešimo apie ketinimus kirsti mišką, gali kirsti ribines linijas (1,5 metro į savo pusę), sausuolius, vėjavartas, vykdyti jaunuolynų ugdymą iki 20 metų medynuose. Pagal Pranešimą apie ketinimus kirsti mišką galima vykdyti:
• atrankinius sanitarinius kirtimus;
• baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių kirtimą neplynais kirtimais III–IV miškų grupių miškuose, nesvarbu, koks medyno amžius;
• neplynus kirtimus vyresniuose kaip 20 metų III–IV miškų grupių medynuose, kai miško savininkas savo reikmėms per metus iš vieno hektaro išsikerta iki 3 kietmetrių likvidinės medienos, bet ne daugiau kaip 15 kietmetrių iš viso savo miško žemės sklypo;
• plynuosius sanitarinius kirtimus – stichinių nelaimių miškuose atvejais;
• retinimo ir einamuosius kirtimus.
Privačių miškų savininkai, norėdami vykdyti miško kirtimą pagal pranešimą apie ketinimą kirsti mišką, privalo pateikti raštu pranešimą apie ketinimus kirsti mišką arba išsiųsti jį registruotu laišku, arba per ALIS programą Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniams poskyriams, kurių kontroliuojamose teritorijose yra jų miškai. Privačių miškų savininkai, per 14 kalendorinių dienų negavę neigiamo Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio atsakymo ar gavę suderinimo anksčiau, gali vykdyti savo miško valdoje pranešime nurodytus kirtimus.

Kaip išsikirsti ribinę liniją?

Ribinei linijai kirsti 1,5 metro į savo pusę, nereikia nei Leidimo kirsti mišką, nei Pranešimo apie ketinimus kirsti mišką, tačiau savininkui reikėtų gerai įsitikinti ar linija miške yra pažymėta teisingai.

Kokiais atvejais reikalingi Leidimai kirsti mišką privataus miško savininkui?

Vykdant plynus ir neplynus pagrindinio naudojimo kirtimus  (išskyrus baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių iškirtimą, šiuo atveju reikalingi Pranešimai).

Jei miško valda valdoma bendrosios nuosavybės teise, ar reikalinga gauti bendraturčių sutikimus, kertant mišką?

Reikia raštiško visų bendraturčių sutikimo. 

Paveldėjau mišką, kaip miške surasti miško valdą?

Reikėtų kreiptis pas matininką arba pas miškininką specialistą.

Ar reikia žymėti kirstinus medžius?

Daugumoje atveju kirstinus medžius atrenka pats miško savininkas (galima pažymėti žievės patašymu, dažais, rėžtuku, asmeniniais žymekliais), bet nebūtina. Žymėti privaloma storesnius kaip 16 cm kertamus medžius, vykdant neplynus pagrindinio naudojimo kirtimus. Pažymėti privaloma nekertamus ir biologinei įvairovei paliekamus medžius (1,2-1,5 m aukštyje aplink stiebą apskutant žievę ne siauresne kaip 5 cm juosta, arba nudažant juostą ryškiais dažais). 

Kokius dokumentus reikia turėti norint gauti Leidimą kirsti mišką privataus miško savininkui?

Nuosavybę į miško žemės sklypą patvirtinantį dokumentą (registro pažymos originalą), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kertamų biržių atrėžimo dokumentus. 

Ką reikia turėti gabenant medieną?

Fizinis asmuo, gabendamas apvaliąją medieną, pagamintą jam nuosavybės teise priklausančiame miške, kai apvalioji mediena pagaminta kirtimais, kuriems vykdyti Leidimai kirsti mišką yra neprivalomi, privalo turėti užpildytą medienos gabenimo lapą, nuosavybės teisės į miško valdą dokumentą (arba jo kopiją) ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Gabendamas apvaliąją medieną, pagaminta kirtimais, kuriems vykdyti privalomi Leidimai, privalo turėti užpildytą medienos gabenimo lapą, Leidimą kirsti mišką (arba jo kopiją) ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Gabenimo lapo nereikia  gabenant iki 1 kietmetrio medienos.

Dažnai užduodami klausimai (Miško sėklų ir sodmenų kontrolė)

Kada ir ar reikia būti įtrauktam į miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą, norint įsivežti ir (arba) prekiauti miško dauginamąją medžiaga?

Asmuo, norintis auginti ir (ar) tiekti rinkai, įvežti į Lietuvą iš kitų šalių ar išvežti iš Lietuvos į kitas šalis miško dauginamąją medžiagą (asmuo nėra galutinis miško dauginamosios medžiagos ruošėjas ar naudotojas), Valstybinei miškų tarnybai turi pateikti prašymą įtraukti jį į Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą pagal Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo 1 priede nurodytą formą. Jeigu Tiekėjas yra registruotas Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre, pateikti prašymo Valstybinei miškų tarnybai nereikia, pakanka tik pranešti apie tai (elektroniniu paštu ar faksu, ar raštu), nurodant registracijos Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre pažymėjimo numerį, identifikavimo kodą, ar Tiekėjas yra miško dauginamosios medžiagos ruošėjas ir (ar) miško dauginamosios medžiagos augintojas mokslo ir selekcijos tikslams.

Kada reikalingas leidimas ir kur rasti prašymą leidimui įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti?

Leidimai išduodami, kai į šalį įvežama ar naudojama iš kitų šalių ar iš tolimesnių nei gretimi kilmės rajonai gauta miško dauginamoji medžiaga miškui želdinti, vadovaujantis Miško dauginamosios medžiagos nuostatais, 2008 m. gruodžio 16 d., Tarybos sprendimu 2008/971/EB dėl trečiose šalyse išaugintos miško dauginamosios medžiagos lygiavertiškumo (OL2008 L 345, p. 83) ir 2008 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimu 2008/989/EB, kuriuo valstybėms narėms pagal Tarybos direktyvą 1999/105/EB leidžiama priimti sprendimus dėl garantijų, suteiktų tam tikrų trečiųjų šalių importuotinai miško dauginamajai medžiagai, atitikimo (OL 2008 L 352. P. 55).

+Forma pildymui Word formate;

+Forma pildymui per el. valdžios vartus;

 

Apklausa

Ką manote apie Miškų kontrolės skyriaus specialistų teikiamas konsultacijas?
1314070174 [{"id":"4","title":"O kas tai yra?","votes":"130","type":"x","order":"4","pct":19.550000000000001,"resources":[]},{"id":"3","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"61","type":"x","order":"3","pct":9.1699999999999999,"resources":[]},{"id":"2","title":"Niekam tikusios","votes":"153","type":"x","order":"2","pct":23.010000000000002,"resources":[]},{"id":"1","title":"Konsultacijos vertingos","votes":"321","type":"x","order":"1","pct":48.270000000000003,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...