G.Brazačio nuotrauka

Kertinė miško buveinė (KMB) – žmonių veikla nepažeistas miško plotas, kuriame dabar yra didelė tikimybė aptikti nykstančių, pažeidžiamų, retų ar saugotinų buveinių specializuotųjų rūšių. Gal būti išskiriamos Potencialios kertinės miško buveinės (PKMB). Tai teritorija, kuri palyginti greitai (per kelis dešimtmečius) taps kertine miško buveine, jeigu ji bus tvarkoma siekiant palaikyti biologines vertybes.
Pirmą kartą Lietuvoje kertinių miško buveinių inventorizacija atlikta 2002-2004 m. Šios inventorizacijos metu buvo išskirtos 8902 (P)KMB 26427,6 ha plote. Iš jų 5609 vnt.– KMB, o 3293 vnt.– PKMB. 2013m buvo pakartotinai vertintos kertinės miško buveinės ir potencialios kertinės miško buveinės. Pakartotinė KMB inventorizacija turi keletą tikslų:
(a)   Visų pirma, pradėjus mokėti išmokas privatiems miško savininkams už laisvanorišką ūkinių priemonių atsisakymą KMB miškuose, yra svarbu užtikrinti, kad lėšos būtų efektyviai panaudojamos ir nebūtų mokamos išmokos už nevertingas teritorijas.
(b)   Pirminės KMB inventorizacijos metu buvo inventorizuota 3293 vnt. potencialių kertinių miško buveinių. Tikimasi, kad per 10 metų po pirminės inventorizacijos dalis šių buveinių tapo vertingomis ir atitinka „tikrų“ kertinių miško buveinių reikalavimus.
(c)   Valstybiniuose miškuose dalyje nesaugomų KMB buvo atliktos ūkinės priemonės ir tai galėjo paveikti šių buveinių būklę.
(d)   Galiausiai reikia sudaryti visiems norintiems turėti KMB miško savininkams galimybę, ją inventorizuoti, jeigu esamas miškas atitinka nustatytus kriterijus.


G.Brazačio nuotrauka

Per pastaruosius 10 metų 89,0% KMB būklė išliko stabili ar pagerėjo, 4,5 %  - pablogėjo, 6,5 % buveinių buvo sunaikintos. PKMB būklė pagerėjo 28,4% buveinių, 44,2% - išliko stabili ir 27,4 % - būklė pablogėjo ir šios buveinės buvo panaikintos. Bendras (P)KMB skaičius sumažėjo 12,6% (nuo 9140 iki 7984 vnt.). Tame skaičiuje KMB skaičius per 10 metų padidėjo 5,9%, o PKMB sumažėjo 45,5%.  Bendras KMB plotas padidėjo 109,8%, o PKMB sumažėjo – 48,4%.

2013m. inventorizacijos metu buvo įvertinta 5409 vnt. (P)KMB, kurios užėmė 13649,8 ha plotą. 1282 (P)KMB buveinės buvo panaikintos. Dauguma panaikintų KMB buvo privačiuose miškuose (315 iš 378), o PKMB – valstybiniuose (597 iš 904). Buvo įsteigta 161 nauja  (P)KMB buveinė apimant 446 ha plotą. 106 (318,2 ha) buveinės buvo įsteigtos valstybiniuose miškuose ir 55 privačiose valdose (127,8 ha). Inventorizacijos metu buvo registruota 24% daugiau kertinių kraštovaizdžio elementų, 10% daugiau kertinių biologinių elementų, 10% sumažėjo vertinamos grėsmės. Siūlomų priemonių biologinės įvairovės apsaugai kiekis išliko panašus. Buvo užregistruotos 187 indikatorinės, specializuotos ir retosios rūšys ir nustatyti 7928 rūšių radimo faktai. Tai sudaro 14,5% mažiau rūšių ir 18,2% daugiau radimo faktų nei prieš 10 metų vykusią inventorizaciją. Inventorizacijos metu aptiktos 72 į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos rūšys. Kerpė Chaenoteca hispidula buvo laikyta Lietuvoje išnykusia rūšimi. Kitos labai retos rūšys, kurios atrastos 2013 m. buvo grybai Rhodotus palmatus, Trametes gibbosa, Spongipellis spumeus ir briofitai Callicladium haldanianum, Dicranus spurius, Dicranus viride.

Kameriniais darbais vertinant buveinių pokyčius galima pakankamai tiksliai nustatyti buveinės sunaikinimą ar identifikuoti medyno pokyčius, tačiau daugeliu atvejų tik lauko darbais galime nustatyti buveinių pokyčių įtaką KMB būklės pasikeitimui. Dėl ženklių pasikeitimų yra svarbu kas 3-5 metai atlikti KMB monitoringą ir kas 10-15 metų pilną buveinių vertinimą. Optimalus KMB kiekis, priklausomai nuo saugomų teritorijų kraštovaizdyje, yra 2-5% miško ploto. Miško kraštovaizdyje turėtų būti 4-5 saugomos buveinės / 1000 ha miško. Bent valstybiniuose miškuose svarbu suteikti KMB oficialų apsaugos statusą ir tvarkyti jas pagal projekto metu parengtas tvarkymo rekomendacijas.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
808600417 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"348","type":"x","order":"6","pct":40.850000000000001,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"116","type":"x","order":"5","pct":13.619999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"93","type":"x","order":"4","pct":10.92,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"87","type":"x","order":"3","pct":10.210000000000001,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"169","type":"x","order":"2","pct":19.84,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"39","type":"x","order":"1","pct":4.5800000000000001,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...