Valstybinė miškų tarnyba skelbia konkursą į pareigas valstybės tarnyboje:

Miško naudojimo ir statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas:
http://portalas.vtd.lt/lt/misko-naudojimo-ir-statistikos-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;36333.html

! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos (iki 2018-07-03). Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.

 

Apklausa

Ką manote apie Miškų kontrolės skyriaus specialistų teikiamas konsultacijas?
512103265 [{"id":"4","title":"O kas tai yra?","votes":"171","type":"x","order":"4","pct":20.190000000000001,"resources":[]},{"id":"3","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"82","type":"x","order":"3","pct":9.6799999999999997,"resources":[]},{"id":"2","title":"Niekam tikusios","votes":"190","type":"x","order":"2","pct":22.43,"resources":[]},{"id":"1","title":"Konsultacijos vertingos","votes":"404","type":"x","order":"1","pct":47.700000000000003,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...