Valstybinė miškų tarnyba skelbia konkursus į pareigas valstybės tarnyboje:

Miškų ūkio priežiūros skyriaus Panevėžio regionio vyriausiasis specialistas:
http://portalas.vtd.lt/lt/misku-ukio-prieziuros-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-koeficientas-71-darbo-vieta-panevezio-regionas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;39221.html

Miškų ūkio priežiūros skyriaus Panevėžio regionio vyriausiasis specialistas: 
http://portalas.vtd.lt/lt/misku-ukio-prieziuros-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-koeficientas-71-darbo-vieta-panevezio-regionas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;39222.html

Miškų ūkio priežiūros skyriaus Šiaulių regionio vyriausiasis specialistas: 
http://portalas.vtd.lt/lt/misku-ukio-prieziuros-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-koeficientas-71-darbo-vieta-siauliu-regionas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;39223.html

Miškų ūkio priežiūros skyriaus Šiaulių regionio vyriausiasis specialistas: 
http://portalas.vtd.lt/lt/misku-ukio-prieziuros-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-koeficientas-71-darbo-vieta-siauliu-regionas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;39224.html

Miškų ūkio priežiūros skyriaus Kauno regionio vyriausiasis specialistas: 
http://portalas.vtd.lt/lt/misku-ukio-prieziuros-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-koeficientas-71-darbo-vieta-kauno-regionas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;39219.html

Miškų ūkio priežiūros skyriaus Vilniaus regionio vyriausiasis specialistas: 
http://portalas.vtd.lt/lt/misku-ukio-prieziuros-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-koeficientas-71-darbo-vieta-vilniaus-regionas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;39220.html

Miškų ūkio priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas: 
http://portalas.vtd.lt/lt/misku-ukio-prieziuros-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-koeficientas-71-darbo-vieta-kaune-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;39217.html

Miškų ūkio priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas: 
http://portalas.vtd.lt/lt/misku-ukio-prieziuros-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-koeficientas-71-darbo-vieta-kaune-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;39215.html

Miškų ūkio priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas: 
http://portalas.vtd.lt/lt/misku-ukio-prieziuros-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-koeficientas-71-darbo-vieta-kaune-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;39214.html

Miškų ūkio priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas: 
http://portalas.vtd.lt/lt/misku-ukio-prieziuros-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-koeficientas-71-darbo-vieta-kaune-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;39216.html

Miškotvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas: 
http://portalas.vtd.lt/lt/miskotvarkos-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-koeficientas-71-darbo-vieta-kaune-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;39213.html

Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas: 
http://portalas.vtd.lt/lt/misko-sanitarines-apsaugos-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-koeficientas-71-darbo-vieta-kaune-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;39218.html


! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!
Dokumentai teikiami 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos (iki 2019-06-11).

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
95716701 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"209","type":"x","order":"6","pct":45.039999999999999,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"61","type":"x","order":"5","pct":13.15,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"51","type":"x","order":"4","pct":10.99,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"46","type":"x","order":"3","pct":9.9100000000000001,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"81","type":"x","order":"2","pct":17.460000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"16","type":"x","order":"1","pct":3.4500000000000002,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...