KORUPCIJA – PROBLEMA JEI SUSIDŪREI SU KORUPCIJA - PRANEŠK

 

 

Tarptautinių žodžių žodynas:

Korupcija (lot. corruptio – gadinimas, papirkimas) - pareigybinių teisių panaudojimas pasipelnymo tikslais.

Transparency international Lietuvos skyrius:

Korupcija yra piktnaudžiavimas viešąja galia siekiant asmeninės naudos.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas numato, kad korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos yra:

 • kyšininkavimas;
 • tarpininko kyšininkavimas;
 • papirkimas;
 • piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas;
 • piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais;
 • dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas;
 • sukčiavimas;
 • turto pasisavinimas ar iššvaistymas;
 • tarnybos paslapties atskleidimas;
 • komercinės paslapties atskleidimas;
 • neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas;
 • nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas;
 • kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą;
 • kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos sistemos kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių 2018-2020 metams planas

Valstybinės miškų tarnybos kovos su korupcija programa 2017-2022 metamas ir jos įgyvendinimo priemonių 2017-2018 m. planas

Motyvuotos išvados apie nustatytas veiklos sritis, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė:
2018 m.

Už korupcijos prevencijos priemones atsakingi asmenys

Įsakymas dėl elgesio su dovanomis principų taikymo Valstybinės miškų tarnybos darbuotojams rekomendacijų patvirtinimo.

 

Į Valstybinę miškų tarnybą gali kreiptis kiekvienas asmuo ir pranešti apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su galima korupcija. Užtikrinama besikreipiančiojo asmens duomenų apsauga ir suteiktos informacijos konfidencialumas. 

 

Aplinkos ministerijos Korupcijos prevencijos ,,Karštoji linija“ pasiekiama:
Nemokamais telefonais: 8~706 63596, 8~706 63597, 8~706 63598, 8~706 62717.
Nemokamu telefonu–atsakikliu visą parą: 8~706 63598; Faksu: 8~706 63671;
Elektroniniu paštu: pranesimas@am.lt

 Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

 

Kviečiame peržiūrėti trumpą antikorupcinę video paskaitą „Korupcijos rizikos: aplinkos apsauga, atliekų tvarkymas“ . Video rasite čia:
https://www.youtube.com/watch?v=1AE0YMkVBiY&t=6s

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
27810452 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"232","type":"x","order":"6","pct":45.140000000000001,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"65","type":"x","order":"5","pct":12.65,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"54","type":"x","order":"4","pct":10.51,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"51","type":"x","order":"3","pct":9.9199999999999999,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"91","type":"x","order":"2","pct":17.699999999999999,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"21","type":"x","order":"1","pct":4.0899999999999999,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...