„Lietuvos miškų ūkio statistika 2016“ – šešioliktas kasmetinis leidinys apie Lietuvos miškų išteklius, miškininkystę, saugomas teritorijas, miškų apsaugą, medienos, įskaitant baldus, pramonę, prekybą mediena ir jos gaminiais, ekonomiką.

Knygoje publikuojama įvairių institucijų ir organizacijų pateikta oficiali informacija. Pirmuose dviejuose skyriuose pateikiami statistiniai duomenys 2016 m. sausio 1 d. apie Lietuvos miškus. Kituose skyriuose pateikiami duomenys apie miškų sektoriaus būklę 2016 m. sausio 1 d. ir per 2015 m. įvykusius pokyčius. Siekiant skaitytojui suteikti daugiau informacijos, apie miškuose ir medienos pramonėje vykstančius pokyčius, paveiksluose ir lentelėse pateikiami duomenys, apimantys ilgesnį laikotarpį.

Miškų išteklių charakteristikai panaudoti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro (SMI) ir nacionalinės miškų inventorizacijos(NMI) duomenys. Lietuvos miškų plotai pateikiami pagal SMI duomenis. Informacija apie Lietuvos miškuose sukauptus medžių stiebų tūrius, jų prieaugius, balansus, pasiskirstymą pagal nuosavybę, miškų grupes, medžių rūšis yra pateikiama pagal NMI ir tik atskirų miškų urėdijų charakteristikai panaudoti SMI duomenys.

Prekinės medienos, iškirstos valstybiniuose miškuose, apimtys yra nustatytos pagal miško valdytojų ataskaitas, o privačiuose miškuose įver-tintos pagal išduotus kirtimų leidimus, taip pat sunaudotos medienos pramonėje, energetikoje ir eksporto-importo balansų analizės rezultatus.

Miško plotų ir medienos išteklių balansai, charakterizuojantys miškų naudojimą, jų atkūrimą, medžių stiebų medienos su žieve prieaugį, jo kaupimą, savaiminį retinimąsi ir iškirstą tūrį, pateikiami pagal NMI duomenis, gautus pastovių apskaitos barelių tiesioginių matavimų būdu.

Neretai leidinyje pateikiami skaičiai yra suapvalinti, dėl ko tokiais atvejais atskirų dėmenų suma gali nesutapti su pateikiama suma.

Visas leidinys skelbiamas Valstybinės miškų tarnybos svetainėje http://www.amvmt.lt/index.php/leidiniai/misku-ukio-statistika/2016 dešinėje pusėje virš reklaminių skydelių.

Leidinio rengėjai dėkoja visoms organizacijoms bei įmonėms, pateikusioms duomenis ir padėjusioms parengti leidinį. Tikimės, kad leidinys suteiks jums reikalingą informaciją.

 

 

 

Apklausa

Ką manote apie Miškų kontrolės skyriaus specialistų teikiamas konsultacijas?
486467859 [{"id":"4","title":"O kas tai yra?","votes":"157","type":"x","order":"4","pct":19.5,"resources":[]},{"id":"3","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"75","type":"x","order":"3","pct":9.3200000000000003,"resources":[]},{"id":"2","title":"Niekam tikusios","votes":"182","type":"x","order":"2","pct":22.609999999999999,"resources":[]},{"id":"1","title":"Konsultacijos vertingos","votes":"391","type":"x","order":"1","pct":48.57,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...