Miško medžių genetiniai ištekliai

Miškų genetiniai ištekliai – tai šalies nacionalinis turtas, kuris laiduoja biologinių ekosistemų tvarumą, įvairių gyvybės formų, tame tarpe ir žmogaus, pilnavertę būtį ir tęstinumą.

Genetinių išteklių naudojimas miško medžių selekcijai ir sėklininkystė sąlygoja aplinkos ekologinį stabilumą, vertingos medienos, energetinių išteklių ir kitos miško produkcijos didėjimą. Lietuvos miško selekcija ir sėklininkystė vystoma genetiniu-ekologiniu pagrindu, atrenkant, išbandant, saugant ir naudojant vertingus Lietuvos miškų genetinius išteklius geriausių provenencijų ir genotipų pavidalu, vidurūšinės ir tarprūšinės hibridizacijos pagalba gaunant vertingus hibridus bei introdukuojant perspektyvias rūšis ir provenencijas iš kitų šalių. Didelis dėmesys skiriamas selekcionuojamos medžiagos adaptacinėms galimybėms, specifinėms kiekvieno miško gamtinio regiono ekologinėms sąlygoms bei skirtingoms augavietėms. Miško medžių selekcijos eksperimentinę bazę sudaro genetiniai draustiniai, sėkliniai medynai, rinktinia medžiai, palikuonių bandomieji želdiniai, populiacijų ir klonų rinkiniai, testuojamos ir hibridinės miško sėklinės plantacijos, tyrimo bareliai, lauko bandymai bei miško želdiniai.

Miško sėklinė bazė kuriama ir plėtojama vertingiausių populiacijų ir genotipų pagrindu pagal miško gamtinius regionus, kilmių (provenencijų) rajonus ir sėklų perkėlimo modelius, siekiant aukštesnės sėklų, sodmenų ir miško želdinių adaptacinės genetinės vertės. Miško sėklinės bazės pagrindą sudaro sėklinės plantacijos ir sėkliniai medynai. Jai taip pat priskiriami genetiniai draustiniai, I selekcinės grupės medynai bei rinktiniai medžiai.

AUKŠČIAUSI LIETUVOS MEDŽIAI

 

Medžio rūšis

Aukštis

m

Skersmuo

cm

Urėdija

Girininkija

Kvartalas

Sklypas

Paprastoji pušis

43

62

Alytaus

Punios

221

1

Paprastoji eglė

44

62

Alytaus

Dzirmiškių

3

11

Paprastasis ąžuolas

37

45

Jurbarko

Jūravos

93

15

Karpotasis beržas

34,5

39

Biržų

Spalviškių

179

1

Drebulė

33

76

Tauragės

Pagramančio

46

7

Juodalksnis

34

43

Biržų

Latvelių

61

17

Europinis maumedis

46

59

Prienų

Naujosios Ūtos

29

1

                                                     

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1396751254 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"348","type":"x","order":"6","pct":40.850000000000001,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"116","type":"x","order":"5","pct":13.619999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"93","type":"x","order":"4","pct":10.92,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"87","type":"x","order":"3","pct":10.210000000000001,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"169","type":"x","order":"2","pct":19.84,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"39","type":"x","order":"1","pct":4.5800000000000001,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...