Miško medžių genetiniai ištekliai

Miškų genetiniai ištekliai – tai šalies nacionalinis turtas, kuris laiduoja biologinių ekosistemų tvarumą, įvairių gyvybės formų, tame tarpe ir žmogaus, pilnavertę būtį ir tęstinumą.

Genetinių išteklių naudojimas miško medžių selekcijai ir sėklininkystė sąlygoja aplinkos ekologinį stabilumą, vertingos medienos, energetinių išteklių ir kitos miško produkcijos didėjimą. Lietuvos miško selekcija ir sėklininkystė vystoma genetiniu-ekologiniu pagrindu, atrenkant, išbandant, saugant ir naudojant vertingus Lietuvos miškų genetinius išteklius geriausių provenencijų ir genotipų pavidalu, vidurūšinės ir tarprūšinės hibridizacijos pagalba gaunant vertingus hibridus bei introdukuojant perspektyvias rūšis ir provenencijas iš kitų šalių. Didelis dėmesys skiriamas selekcionuojamos medžiagos adaptacinėms galimybėms, specifinėms kiekvieno miško gamtinio regiono ekologinėms sąlygoms bei skirtingoms augavietėms. Miško medžių selekcijos eksperimentinę bazę sudaro genetiniai draustiniai, sėkliniai medynai, rinktinia medžiai, palikuonių bandomieji želdiniai, populiacijų ir klonų rinkiniai, testuojamos ir hibridinės miško sėklinės plantacijos, tyrimo bareliai, lauko bandymai bei miško želdiniai.

Miško sėklinė bazė kuriama ir plėtojama vertingiausių populiacijų ir genotipų pagrindu pagal miško gamtinius regionus, kilmių (provenencijų) rajonus ir sėklų perkėlimo modelius, siekiant aukštesnės sėklų, sodmenų ir miško želdinių adaptacinės genetinės vertės. Miško sėklinės bazės pagrindą sudaro sėklinės plantacijos ir sėkliniai medynai. Jai taip pat priskiriami genetiniai draustiniai, I selekcinės grupės medynai bei rinktiniai medžiai.

 

Apklausa

Ką manote apie Miškų kontrolės skyriaus specialistų teikiamas konsultacijas?
1743011763 [{"id":"4","title":"O kas tai yra?","votes":"112","type":"x","order":"4","pct":19.68,"resources":[]},{"id":"3","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"52","type":"x","order":"3","pct":9.14,"resources":[]},{"id":"2","title":"Niekam tikusios","votes":"125","type":"x","order":"2","pct":21.97,"resources":[]},{"id":"1","title":"Konsultacijos vertingos","votes":"280","type":"x","order":"1","pct":49.21,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...