Logo

Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyrius

Skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra:

  • vykdyti miško dauginamosios medžiagos ruošos, auginimo, prekybos ir panaudojimo valstybinę kontrolę;
  • vykdyti miško medžių ir krūmų sėklų kokybės tyrimus;
  • kaupti informaciją apie miško dauginamosios medžiagos būklę, ją analizuoti ir teikti pasiūlymus dėl jos naudojimo, priežiūros ir atkūrimo.

Prašymų formos:

  • Leisti įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti forma
  • Įtraukti į miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą forma
 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
371884271 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"386","type":"x","order":"6","pct":38.829999999999998,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"136","type":"x","order":"5","pct":13.68,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"112","type":"x","order":"4","pct":11.27,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"102","type":"x","order":"3","pct":10.26,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"209","type":"x","order":"2","pct":21.030000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"49","type":"x","order":"1","pct":4.9299999999999997,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...