Logo

Pagrindiniai uždaviniai ir funkcijos:

  1. vertinti miškotvarkos darbų kokybę, atlikti miškų inventorizacijos ir miškų kadastro duomenų patikrinimus vietoje;
  2. rengti valstybinės reikšmės miškų plotų schemų projektus, organizuoti jų viešą svarstymą ir derinimą, nagrinėti prašymus dėl schemų tikslinimo;
  3. rengti miškų priskyrimo miškų grupėms planų projektus, organizuoti jų derinimą;
  4. išduoti planavimo sąlygas vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams, saugomų teritorijų specialiesiems planams bei derinti parengtus dokumentus;
  5. derinti žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektus;
  6. rengti pažymas apie nustatytus žemės konsolidacijos projekto rengimo reikalavimus bei derinti parengtus žemės konsolidacijos projektus.
 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1649096606 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"377","type":"x","order":"6","pct":39.600000000000001,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"128","type":"x","order":"5","pct":13.449999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"109","type":"x","order":"4","pct":11.449999999999999,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"98","type":"x","order":"3","pct":10.289999999999999,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"193","type":"x","order":"2","pct":20.27,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"47","type":"x","order":"1","pct":4.9400000000000004,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...