Pagrindiniai uždaviniai ir funkcijos:

  1. vertinti miškotvarkos darbų kokybę, atlikti miškų inventorizacijos ir miškų kadastro duomenų patikrinimus vietoje;
  2. rengti valstybinės reikšmės miškų plotų schemų projektus, organizuoti jų viešą svarstymą ir derinimą, nagrinėti prašymus dėl schemų tikslinimo;
  3. rengti miškų priskyrimo miškų grupėms planų projektus, organizuoti jų derinimą;
  4. išduoti planavimo sąlygas vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams, saugomų teritorijų specialiesiems planams bei derinti parengtus dokumentus;
  5. derinti žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektus;
  6. rengti pažymas apie nustatytus žemės konsolidacijos projekto rengimo reikalavimus bei derinti parengtus žemės konsolidacijos projektus.
 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
718909072 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"355","type":"x","order":"6","pct":40.759999999999998,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"117","type":"x","order":"5","pct":13.43,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"97","type":"x","order":"4","pct":11.140000000000001,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"90","type":"x","order":"3","pct":10.33,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"172","type":"x","order":"2","pct":19.75,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"40","type":"x","order":"1","pct":4.5899999999999999,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...