Logo

ES medienos reglamentas

2013 m. kovo 3 d. įsigaliojo ES medienos reglamentas Nr. 995/2010 kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos (OL 2010 L 295, p. 23). Reglamentu siekiama sustabdyti neteisėtai paruoštos medienos naudojimą ES rinkoje. Jis draudžia į ES rinką pateikti neteisėtai (neteisėtai paruošta mediena yra tokia, kuri paruošta pažeidžiant medienos ruošos valstybėje taikomus teisės aktus) paruoštą medieną ir iš jos pagamintus produktus.
Reglamentas nustato tam tikras pareigas veiklos vykdytojams, prekiautojams, stebėsenos organizacijoms ir kompetentingoms institucijoms.
Veiklos vykdytojai – fiziniai ar juridiniai asmenys, pateikiantys rinkai medieną ar medienos produktus, t.y. pateikiantys rinkai iš trečiųjų šalių (ne ES) importuotą medieną ir (arba) Lietuvoje paruoštą medieną;
Prekiautojai – fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie vykdydami komercinę veiklą vidaus rinkoje (ES) parduoda ar perką medieną ar medienos produktus, kurie jau buvo pateikti vidaus rinkai.
Veiklos vykdytojams draudžiama pateikti rinkai neteisėtai paruoštą medieną ir iš tokios medienos pagamintus medienos produktus. Tuo tikslu jie naudojasi procedūrų ir priemonių sistema vadinama deramo patikrinimo sistema. Kiekvienas veiklos vykdytojas taiko ir periodiškai vertina deramo patikrinimo sistemą, kuria jis naudojasi, išskyrus tuos atvejus, kai jis naudojasi stebėsenos organizacijos deramo patikrinimo sistema.
Siekiant užtikrinti, kad nebūtų užkraunama nereikalinga administracinė našta, reglamento reikalavimai taikomi tik veiklos vykdytojams, kurie medieną ir medienos produktus pateikia vidaus rinkai pirmą kartą.
Prekiautojai privalo saugoti informaciją apie savo veiklos vykdytojus ir prekiautojus kurie jiems pateikė medieną ir medienos produktus ir prekiautojus, kuriems jie pateikė medieną ir medienos produktus, kad būtų galima atsekti medienos prekybos grandinę.

Deramo patikrinimo sistemą sudaro šie elementai:
1. Informacija. Veiklos vykdytojas privalo turėti informaciją apie rinkai pateiktos medienos ar medienos produktų:
a) ruošos valstybę (valstybės regioną ar medienos ruošos koncesiją);
b) medžių rūšį, sortimentą;
c) kiekį (m³, kg, t);
d) produkciją veiklos vykdytojui teikiančio tiekėjo pavadinimą ir adresą (taikoma tik medieną ir medienos produktus iš trečiųjų šalių importuojantiems veiklos vykdytojams;
e) pirkėjo pavadinimą ir adresą.
2. Rizikos įvertinimo procedūros. Atliekant rizikos vertinimą reikia atsižvelgti į šiuos rizikos vertinimo kriterijus:
a) atitiktis taikomiems teisės aktams;
b) pilnas medienos tiekimo grandinės atsekamumas;
c) neteisėtos medienos ruošos mastas valstybėje ir (arba) valstybės regione;
d) importuojamų medžių rūšių neteisėtos medienos ruošos mastas;
e) ginkluotų konfliktų masto svarba medienos ruošos valstybėje;
f) JT Saugumo Tarybos ir Europos Sąjungos Tarybos nustatytos sankcijos dėl medienos importo ir eksporto.
3. Rizikos mažinimas. Kai vertinant riziką nustatoma, kad rizika, jog rinkai gali būti pateikta neteisėtai paruošta mediena yra didelė, veiklos vykdytojas privalo imtis rizikos mažinimo priemonių. Tai gali būti reikalavimas, kad tiekėjai pateiktų papildomos informacijos, dokumentų, taip pat trečiųjų šalių sertifikatai ir kt.

Veiklos vykdytojai gali naudotis savo susikurtomis deramo patikrinimo sistemomis, taip pat stebėsenos organizacijų deramo patikrinimo sistemomis. Europos Komisijos patvirtintų stebėsenos organizacijų sąrašą galite rasti Europos Komisijos tinklapyje.

Kompetentingos institucijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 205 ir 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1370 kompetentingomis institucijomis, atsakingomis už 2010 m. spalio 20 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010 taikymą paskirtos:
1. Valstybinė miškų tarnyba – kompetentinga institucija, atsakinga už Reglamento taikymą Reglamento priede nustatytų medienos ir medienos produktų, kurie yra klasifikuoti pagal Kombinuotosios nomenklatūros kodus 4401 „Malkinė mediena, turinti rąstų, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ar panašų pavidalą“, išskyrus „Medienos skiedros arba drožlės; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstų, briketų, granulių arba panašų pavidalą“, ir 4403 „Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta“, pateikimo rinkai srityje;
2. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – kompetentinga institucija, atsakinga už Reglamento taikymą Reglamento priede nustatytų visų medienos ir medienos produktų, išskyrus nurodytus nutarimo 1.1 punkte, pateikimo rinkai srityje.

Pagrindinės kompetentingų institucijų funkcijos:
1. Periodiškai ar pagal skundą atlieka Lietuvoje veikiančių stebėsenos organizacijų patikrinimus. Apie pažeidimus informuoja ES komisiją. Komisijai teikia informaciją apie stebėsenos organizacijas.
2. Tikrina Lietuvoje veikiančius veiklos vykdytojus. Imasi tinkamų veiksmų ar priemonių nurodydama pašalinti pažeidimus. Registruoja ir saugoja informaciją apie patikrinimus.
3. Bendradarbiauja su kitų ES valstybių kompetentingomis institucijomis, su trečiųjų šalių valstybių administracinėmis institucijomis ir Europos Komisija. Teikia informaciją/pasiūlymus apie rimtus patikrinimo sistemos trūkumus.
4. Konsultuoja, teikia pagalbą veiklos vykdytojams.
5. Pažeidėjams nustato sankcijas, imasi priemonių dėl jų taikymo.
6. Kas dvejus metus Komisijai teikia ataskaitas.

Teisės aktai ir kita informacija

• 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos.
• Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 363/2012, dėl procedūrinių stebėsenos organizacijų pripažinimo ir jų pripažinimo atšaukimo taisyklių.
• Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 607/2012, kuriuo siekiama užtikrinti vienodą teisės akto įgyvendinimą.
• Rekomendacinis dokumentas, kuriame aptarti su ES medienos reglamentu susiję klausimai, pateikiama naudinga informacinė medžiaga visiems, kurie privalės laikytis ES medienos reglamento reikalavimų.
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 6 d. nutarimas „Dėl kompetentingų institucijų, atsakingų už  2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010 taikymą, paskyrimo”
• Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos 2013 m. rugpjūčio 14 d. direktoriaus įsakymas „Dėl veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną, stebėsenos organizacijų stebėjimo ir veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo"

Valstybinės miškų tarnybos 2014 m. kovo 18 d. direktoriaus įsakymu Nr. 61-14-V patvirtinti veiklos vykdytojų, importuojančių medieną, ir veiklos vykdytojų, teikiančių rinkai Lietuvoje paruoštą medieną, patikrinimo aktai.

Komsultaciją internetu klausimais susijusiais su ES medienos reglamento klausimais galima gauti čia.

Iškilus klausimams galite kreiptis:

Pramonės pr. 11A, 51327 Kaunas

Miškų naudojimo ir statistikos skyriaus vedėjas
Darius Vižlenskas, tel. (37) 490294
Elektroninis paštas darius.vizlenskas@amvmt.lt

 

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
Kita, prašome įvesti žemiau:
1733804485 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"445","type":"x","order":"6","pct":35.829999999999998,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"167","type":"x","order":"5","pct":13.449999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"133","type":"x","order":"4","pct":10.710000000000001,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"160","type":"x","order":"3","pct":12.880000000000001,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"281","type":"x","order":"2","pct":22.620000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"56","type":"x","order":"1","pct":4.5099999999999998,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.