Logo

Dėl pagrindinio miško naudojimo V. Į. miškų urėdijų valdomuose miškuose 2012

V. Į. miškų urėdijoms 2012m. buvo leista iškirsti 10 958 ha ekvivalentinį brandžių medynų plotą. Pagal gautas iš urėdijų ataskaitas, 2012 m. pagrindiniais kirtimais buvo iškirstas 10 644 ha ekvivalentinis medynų plotas, t. y. 314 ha mažiau nei leista. Daugiau nei 20 ha nukrypo nuo normos 11 miškų urėdijų, 8 iš jų iškirto mažiau nei nustatyta: Anykščių - 34 ha, Ignalinos - 27 ha, Kėdainių - 65 ha, Nemenčinės - 22 ha, Švenčionėlių-43 ha, Trakų - 32 ha, Ukmergės - 63 ha, Valkininkų - 22 ha. Trys urėdijos viršijo nustatytą normą daugiau nei 20 ha: Pakruojo - 23 ha, Prienų - 20 ha, Radviliškio - 36 ha (1 lent.).

Mažiau nustatytos normos 2012 metais iškirsta pušynų 125 ha, beržynų 182 ha, drebulynų 54 ha, juodalksnynų 76 ha, ąžuolynų 32 ha, baltalksnynų 1 ha, kitų medžių rūšių medynų 5 ha. Papildomai buvo iškirsta 99 ha pažeistų uosynų, daugiau nei metinė norma buvo iškirsta 62 ha eglynų. Atkreiptinas dėmesys, į 313 ha minkštųjų lapuočių medynų „sutaupymą“, ignoruojant siekimą sumažinti perbrendusių minkštųjų lapuočių medynų išteklius bei šiuo tikslu padidintą šių medynų kirtimo normą.

Iš viso pagrindiniai kirtimai 2012 m. buvo atlikti 11962 ha plote, iš jų plynai nukirstas 9425 ha ekvivalentinis arba 9306 ha realus plotas. Šis skirtumas rodo, jog buvo kertami kiek didesnio, nei vidutinio tūrio medynai (2 lent.).Neplynais kirtimais iškirsta 22,2 % bendro kirtimų ploto ir 11,9 % bendro medienos tūrio. Ne mažiau 30 % ploto ar 15% tūrio neplynais kirtimais kirto septynios - Alytaus, Druskininkų, Ignalinos, Nemenčinės, Tauragės, Telšių, Varėnos miškų urėdijos (1 lent.).

Bendras visų brandžių medynų  tūris 293 m³/ ha ir iškirstų 2012 m. medynų 297 m³/ha, nustatytas pagal SMI duomenis skyrėsi 4 m³/ha, kas rodo, jog buvo kertami  geresni nei vidutiniai brandūs medynai. Kertamų brandžių medynų vidutinis tūris viršija bendrą brandžių medynų tūrį daugiau nei 5% septyniose miškų urėdijose - Alytaus (6%),  Kaišiadorių (9%), Mažeikių, Raseinių, Rietavo ir Šalčininkų ( po 6%), Vilniaus (7%).

Iškirstame plynais kirtimais plote biologinei įvairovei buvo palikta 123 987 m³ arba 4,1 % stiebų medienos. Kiekviename plynai iškirstame  1 ha plote biologinei įvairovei vidutiniškai buvo paliekama 13 m³/ha stiebų. Paliekamas stiebų tūris atskirose urėdijose kinta nuo 8  iki 23 m³/ha. Iki  10 m³/ha (3-4% viso tūrio) paliekama Ignalinos, Joniškio, Mažeikių, Pakruojo, Prienų, Radviliškio, Šiaulių, Telšių, Ukmergės miškų urėdijose. 17 m³/ha ir daugiau (5-6%) stiebų tūrio biologinei įvairovei paliekama Alytaus, Biržų, Kaišiadorių, Kėdainių, Nemenčinės, Rokiškio, Zarasų miškų urėdijose.

Vidutinis urėdijų iškirsto plynuose kirtimuose ir miškotvarkos nustatyto stiebų tūrio skirtumas sudaro 8%. Daugiau nei 10% mažesnis tūris kirtimo metu lyginant su miškotvarkos nustatytu buvo rastas net 11 miškų urėdijų: Joniškio (11%), Kaišiadorių (16%), Kauno (15%),  Prienų (20%), Pakruojo (11%), Radviliškio (13%), Rietavo (19%), Šalčininkų (14%), Šilutės (12 %) Švenčionėlių (13%), Varėnos (14%). Didesnis kirtimo metu, lyginant su miškotvarkos nustatytu, tūris rastas tik trijose - Šakių (3%), Tytuvėnų (6%), ir Vilniaus miškų urėdijose. Dalis kirtimų su mažesniais, nei nustatyti miškotvarkos metu, tūriais, gauti 2010 m. škvalo pažeistų urėdijų miškuose, tačiau kita pusė miškų tokių pažeidimų nepatyrė. Gerokai sumažėjo urėdijų skaičius su didesniu iškirstų medynų tūriu nei yra gaunama pagal miškotvarkos duomenis, tai dalinai irgi siejasi su škvalo pažeidimais.

Palyginę plynais kirtimais iškirstuose medynuose pagamintos prekinės medienos kiekį su SMI 2011 m. aktualizuotu tūriu, nustatėme 81,9%  prekinės medienos išeigos procentą (sumažėjo 2,3 procentinio punkto lyginant su 2010 metais), atskirose urėdijose kintantį nuo 72,5%  iki 94,1%. Įvertinę teorinę prekinės medienos išeigą bei paliekamų biologinės įvairovės medžių tūrį nustatėme labiausiai tikėtiną prekinės medienos išeigos koeficientą vidutiniškai lygų 80%. Per metus nuo 8 iki 13  padidėjo urėdijų skaičius, kuriose prekinės medienos išeiga, skaičiuojant nuo SMI 2011 brandžių medynų tūrio nesiekia 80% (Dubravos, Joniškio, Kauno, Kėdainių, Mažeikių, Pakruojo, Radviliškio, Panevėžio, Prienų, Rietavo, Šalčininkų, Šilutės, Utenos). Tik nežymi dalis šių urėdijų miškų buvo pažeista 2010-08-08 škvalo, kas turėjo įtakos į po to pagamintos medienos prekinę išeigą. Kitose urėdijose labiausiai tikėtina žemos išeigos priežastis yra nepakankamas dėmesys apskaitai ar racionaliai medienos ruošai.  Nežymioje dalyje urėdijų gauta didesnė nei 90 procentų prekinės medienos išeiga (Veisiejų – 92%, Vilniaus - 94%, Zarasų - 91%). Didesnė už normatyvinį prekinės medienos išeiga urėdijose rodo atitinkamą tūrio, su kuriuo lyginamas gautas prekinės medienos tūris, nepakankamą tikslumą, dažniausiai jo sumažinimą. Dėl šios priežasties iškirstą prekinės medienos tūrį palyginome su objektyviai, atrankinės inventorizacijos būdu,  nustatytu  brandžių medynų tūriu. Šiuo metu dešimties urėdijų brandūs medynai  yra inventorizuoti atrankos metodu, kas leidžia objektyviai vertinti medienos panaudojimą šiuose medynuose, pagal prekinės medienos išeigą. 

2012 m. plyno kirtimo biržių 1 ha ekvivalentiniame plote buvo pagaminta vidutiniškai 240 m³/ha prekinės medienos, kas sudaro 69% (sumažėjo dviem proc. punktais, lyginant su 2011 m., 1 lent.) nuo brandžių medynų tūrio (347 m³/ha pagal NMI 2011). Sulyginę pagamintą plyno kirtimo biržėse prekinės medienos tūrį su 2008-2012 m. atrankiniais metodais, nustatytu brandžių medynų stiebų tūriu, nustatėme prekinės medienos tūrio išeigos kitimą 67% (Šalčininkų) - 81% (Jonavos) intervale. Kai kurios urėdijos yra pasiekusios  bendrą prekinės medienos išeigą, artimą normatyvinei, naudojant objektyvius brandžių medynų apskaitos duomenis (Jonavos – 81%, Vilniaus – 78% Trakų – 77%, Ukmergės – 75%). 10 urėdijų, kurių brandūs medynai 2008-2011 metais buvo inventorizuoti atrankos metodu (brandžių medynų tūris kinta nuo 314 iki 380 m³/ha, vidutiniškai lygus 350 m³/ha) pasiekta vidutinė 75% prekinės medienos išeiga. Likusiose 32 urėdijose, kuriose brandžių medynų tūris pagal NMI 2011 m. duomenis įvertintas 346 m³/ha yra pasiektas tik 68 % prekinės medienos išeiga t. y. 7 proc. punktais mažesnė.

2012 m. 1ha ekvivalentinio ploto biržėse iškirstas prekinės medienos tūris atskirose Lietuvos miškų urėdijose  kinta nuo 190-210 m³/ha (Dubrava, Pakruojis, Joniškis, Radviliškis, Rietavas) iki 280-300 m³/ha ( Ukmergė, Marijampolė, Nemenčinė, Švenčionėliai, Trakai, Veisiejai), t. y. 110 m³/ha diapazone. Visumoje 2009-2012 m. laikotarpyje stebimas nežymus likvidinės medienos tūrio nuo 245 iki 242 m³/ha ir šio tūrio santykio su NMI tūriu nuo 73 iki 70% mažėjimas. Galima daryti išvadą, jog 2010-2012 m. kirtimai tvarkant škvalo pažeistus miškus įtakojo likvidinės medienos išeigos, nors ir nežymų, bet mažėjimą, nors tuo pačiu metu yra stebimas akivaizdus brandžių medynų tūrio didėjimas pagal SMI duomenis nuo 288 iki 297 m³/ha, o pagal NMI duomenis nuo 332 iki 347 m³/ha.

Valstybinės miškų tarnybos Miškų naudojimo ir statistikos skyrius
2013.02.27.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
Kita, prašome įvesti žemiau:
1720661701 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"445","type":"x","order":"6","pct":35.829999999999998,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"167","type":"x","order":"5","pct":13.449999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"133","type":"x","order":"4","pct":10.710000000000001,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"160","type":"x","order":"3","pct":12.880000000000001,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"281","type":"x","order":"2","pct":22.620000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"56","type":"x","order":"1","pct":4.5099999999999998,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.