Miškų sanitarinė būklė

2019 Pažeidimai 2019 metais užregistruoti 10440 ha plote arba 1,43 karto didesniame nei ankstesniais metais (pilna Apžvalga PDF formatu).
2018 Pažeidimai 2018 metais užregistruoti 7300 ha plote, beveik identiškai kaip ir  2017 m., kuomet fiksuota 7278 ha židinių (pilna Apžvalga PDF formatu).
2017 Pažeidimai 2017 metais užregistruoti 7278 ha plote ir tai buvo 24% mažiau nei prieš metus - 2016 m. kilo 9590 ha (pilna Apžvalga PDF formatu).
2016 Pažeidimai 2016 metais užregistruoti 9560 ha plote, apie 600 ha mažesniame plote nei pernai (pilna Apžvalga PDF formatu)
2015 Pažeidimai 2015 metais užregistruoti 10163 ha plote, net 2,2 karto mažesniame nei prieš metus (pilna Apžvalga PDF formatu).
2014 Sanitariniu požiūriu 2015 metais didžiausios grėsmės kils dėl žievėgraužio tipografo (Ips typographus) daromų pažeidimų. [pilna Apžvalga PDF formatu]
2013 Sanitariniu požiūriu nepalankiausia padėtis 2014 metais išliks pusamžiuose, brandžiuose ir perbrendusiuose eglynuose dėl žievėgraužio tipografo (Ips typographus) populiacijos plitimo. [pilna Apžvalga PDF formatu]
2012 Sanitariniu požiūriu nepalankiausia padėtis 2013 metais numatoma eglynuose žievėgraužio tipografo masinio dauginimosi židiniuose.[pilna Apžvalga PDF formatu]
2011 Sanitariniu požiūriu nepalankiausia padėtis 2012 metais numatoma Dzūkijos pušynuose susiformavusiuose spyglius graužiančių vabzdžių masinio dauginimosi židiniuose. [pilna Apžvalga PDF formatu]
2010 Sanitariniu požiūriu nepalankiausia padėtis 2011 metais numatoma škvalo ir netikrojo eglinio skydamario pažeistuose medynuose, nes esant palankiems orams, ten gali formuotis masiniai liemenų kenkėjų židiniai.[pilna Apžvalga PDF formatu]
2009 Sanitariniu požiūriu nepalankiausia padėtis 2010 metais numatoma Dzūkijos pušynuose susiformavusiuose spyglius graužiančių vabzdžių masinio dauginimosi židiniuose. [pilna Apžvalga PDF formatu]
2008 Sanitariniu požiūriu nepalankiausia padėtis 2009 metais numatoma Dzūkijos pušynuose. Esant palankioms sąlygoms, gali pradėti formuotis spyglius graužiančių vabzdžių masinio dauginimosi židiniai. [pilna Apžvalga PDF formatu]
2007 Dzūkijoje išaugo paprastojo pušinio pjūklelio, pušinio pelėdgalvio, pušinio verpiko ir pušinio sprindžio skaičius; 2008 m. kai kur prognozuojamas iki 30% spyglių nugraužimas. [pdf]
2006 Nepalankiausia padėtis sanitariniu požiūriu numatoma ąžuolynuose ir eglynuose. Labiausiai pažeisti ąžuolai nudžius nuo grybinių ligų, žuvusius medynus teks kirsti sanitariniais kirtimais. 2007 metais bus daug žievėgraužio tipografo pažeidimų, Žemaitijos regione, esant palankioms meteorologinėms sąlygoms, kenkėjo populiacija gali pasiekti masinio dauginimosi lygį.[pdf]
2005 Vasara ir šiltas ruduo buvo palanki vabzdžių ir ligų sukėlėjų vystymuisi. Džiūstančių ąžuolų atsirado naujame 5138 ha plote, džiūstantys ąžuolynai (16 tūkst. ha) sudaro 40% visų Lietuvos ąžuolynų ploto.[pdf]
2004 Sanitariniu požiūriu nepalankiausia padėtis 2005 m. numatoma lapuočių miškuose – užfiksuotas padidėjęs beržų ir ąžuolų džiūvimas, džiūstančius medžius teks kirsti sanitariniais kirtimais.[pdf]
2003 9,5 tūkst. ha plote dėl kompleksinių priežasčių (2002 m. sausros, lapus graužiančių kenkėjų (ąžuolinio lapsukio) ir miltligės pažeidimų, Ophiostoma quercus sukeltos tracheomikozės) džiūsta ąžuolai. Abiotinių veiksnių pažeistų medynų buvo iš viso 96532 ha plote, 99% sudarė vėjavartos,vėjalaužos – uragano "Ervinas", kilusio 2005 metų sausio 9 dieną, ir stiprių vėjų rugpjūčio viduryje padariniai, sutvarkyti iki metų pabaigos.[pdf]
2002 Pastebėtas padidėjęs ąžuolų džiūvimas dėl kompleksinių priežasčių – 2002 m. sausros, lapus graužiančių kenkėjų (ąžuolinio lapsukio) ir miltligės pažeidimų nusilpę medžiai žūna nuo tracheomikozės. Žievėgraužio tipografo populiacija 2004 m. pabaigoje buvo smarkiai sumažėjusi, ir 2005 m. didesnio pavojaus nekelia. Druskininkų urėdijoje apdorojus biologiniu preparatu Foray 48B 250 ha plotą, pradinėje stadijoje sunaikinti pušinio verpiko masinio dauginimosi židiniai.[pdf]

 

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
940681287 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"355","type":"x","order":"6","pct":40.57,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"117","type":"x","order":"5","pct":13.369999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"97","type":"x","order":"4","pct":11.09,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"90","type":"x","order":"3","pct":10.289999999999999,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"175","type":"x","order":"2","pct":20,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"41","type":"x","order":"1","pct":4.6900000000000004,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...

Lietuvos valstybinių miškų sanitarinės būklės apžvalgos [pdf]:
2014 m.
2013 m.
2012 m.
2011 m.
2010 m.