Logo

Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus pagrindiniai uždaviniai.

        Vykdyti nacionalinę miškų inventorizaciją atrankos metodu.
        Vykdyti miškų būklės stebėseną pagal tarptautines miškų stebėsenos programas.
        Kontroliuoti valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos kokybę šalies lygiu;
        Kontroliuoti valstybinių ir privačių miškų būklę, miško naudojimą ir atkūrimą valstybės lygiu.
 

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1.    vykdo nacionalinę miškų inventorizaciją, t.y. valstybinę miškų inventorizaciją, atrankos metodu:

2.    koordinuoja ir vykdo miškų būklės stebėseną miškų monitoringo ir nacionalinės miškų inventorizacijos bareliuose:

3.    teikia atrankos būdu surinktą ir apibendrintą informaciją apie svarbiausius Lietuvos miškų rodiklius ir jų kaitą Lietuvos ir Europos Sąjungos suinteresuotoms valstybinėms institucijoms, mokslo įstaigoms bei visuomenei;

4.    teikia informaciją, skirtą miškų ūkinės veiklos efektyvumui įvertinti bei miškų ūkio vysty­mo strategijai planuoti už politiką miškų ūkio sektoriuje atsakingoms valstybės institucijoms;

5.    atrankiniais metodais kontroliuoja miškų valstybinių inventorizacijų kokybę šalies ir regionų lygiu;

6.    koordinuoja atrankinių miškų inventorizacijų informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir plėtros darbus;

7.    rengia metodikas, instrukcijas, rekomendacijas ir kitus norminius dokumentus atrankinės miškų inventorizacijos ir miškų sveikumo monitoringo klausimais, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant kitų teisės aktų projektus;

8.    pagal kompetenciją koordinuoja ir dalyvauja mokymuose keliant atrankines miškų inventorizacijas vykdančių specialistų kvalifikaciją;

9.    nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, parengia atsakymus, rūpinasi, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

10.   pagal kompetenciją dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų darbe, teikia išvadas ir pasiūlymus, bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtomis įstaigomis;

11.   pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos, užsienio valstybių ir tarptautinėmis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ar organizacijomis miškų inventorizacijos, miškų apskaitos, miškų statistikos, miškų stebėsenos ir kitose srityse;

12.   tvarko Skyriaus dokumentus ir bylas, rengia kasmetines darbų įvykdymo ataskaitas;

13.   vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavedimus.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1675406431 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"387","type":"x","order":"6","pct":38.579999999999998,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"138","type":"x","order":"5","pct":13.76,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"112","type":"x","order":"4","pct":11.17,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"104","type":"x","order":"3","pct":10.369999999999999,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"213","type":"x","order":"2","pct":21.239999999999998,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"49","type":"x","order":"1","pct":4.8899999999999997,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...