2017 m. gruodžio 14 d. Valstybinės miškų tarnybos, miško genetinių išteklių skyriaus specialistai atliko planinį patikrinimą VĮ Biržų miškų urėdijoje. Patikrinimo tikslas - nustatyti kaip įmonė vykdo suprojektuotas ūkines priemones valstybiniuose genetiniuose draustiniuose (plotas 26,90 ha) ir miško sėkliniuose medynuose (plotas 57,60 ha), išsiaiškinti su kokiomis susiduria problemomis ūkininkaudami, dėl kokių priežasčių nepavyksta atlikti numatytų darbų, kiek atlikta suprojektuotų priemonių. Dar kartą - aptarti kokie turi būti pasiekti tikslai ūkininkaujant skirtingos kategorijos sėklinės miško bazės objektuose, akcentuota, kad genetiniuose draustiniuose neprojektuojami ir nevykdomi selekciniai atrankiniai kirtimai. Genetiniuose draustiniuose saugoma genetinė įvairovė, todėl šiuo požiūriu vertingi visi sveiki medžiai. Į selekcinę vertę nežiūrima, būtina užtikrinti tik tolygų ir optimalų medžių skaičiaus išsidėstymą, kuris skatintų genetinių draustinių derėjimą. Atrankiniai selekciniai kirtimai projektuojami ir vykdomi sėkliniuose medynuose. Šių kirtimų metu iškertami minusiniai, tai yra selekciškai nevertingi tikslinės rūšies medžiai, medžiai su ydomis, pažeisti medžiai ir kitų rūšių medžiai trukdantys augti tikslinei medžių rūšiai.
Natūroje patikrinus 78% objektų, nustatyta, kad suprojektuotos ūkinės priemonės vykdomos arba įvykdytos visuose sėklinės bazės objektuose, atliktų darbų kokybė įvertinta gerai. Patikrinimo metu taip pat numatyti tolimesni ūkininkavimo darbai šiuose sėklinės miško bazės objektuose.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
199396704 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"209","type":"x","order":"6","pct":45.039999999999999,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"61","type":"x","order":"5","pct":13.15,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"51","type":"x","order":"4","pct":10.99,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"46","type":"x","order":"3","pct":9.9100000000000001,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"81","type":"x","order":"2","pct":17.460000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"16","type":"x","order":"1","pct":3.4500000000000002,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...