2018 m. sausio 23-24 d. Ženevoje (Šveicarija) Jungtinių tautų Europos ekonominė komisija (JTEEK) inicijavo diskusiją miškų sektoriaus vystymosi perspektyvoms aptarti. Diskusijos tikslas - parengti miškų sektoriaus vystymosi prognozių iki 2050 metų studiją. Šis dokumentas būtų skirtas tiek valstybiniame, tiek privačiame miškų ūkio sektoriuje dirbantiems, taip pat miškų politiką formuojantiems specialistams. Pasitarime dalyvavo Austrijos, Belgijos, Čekijos, Lietuvos, Olandijos, Rumunijos, Skandinavijos šalių, Šveicarijos, Turkijos, Vokietijos, tarptautinių organizacijų, suinteresuotų privačių įmonių, JTEEK Miškininkystės ir Medienos skyriaus atstovai. Posėdžio metu aptartos Europos ekonominės komisijos šalių grupei priklausančių valstybių (56) pastangos įvairiose ekonominės veiklos srityse, tarp kurių svarbiausios: tvarus miško naudojimas, klimato kaitos padarinių švelninimas, atsinaujinančių energijos išteklių, atsakingo vartojimo ir žiedinės ekonomikos propagavimas, medienos pramonės sektoriaus ir prekybos medienos produktais skatinimas, aplinkosauga, rekreacija, biotechnologijos, darbo jėgos pritraukimas ir pan., taip pat prognozuotos tikėtinos įvairių veiklos sričių kaitos tendencijos (atsižvelgiant į medienos paklausą ir jos mobilizavimo galimybes, augantį įvairių procesų automatizavimo lygį, didėjančius gamtosauginius reikalavimus ir pan.). Atkreiptas dėmesys į būtinybę įsiklausyti ir į visuomenės lūkesčius miškų sektoriaus plėtros klausimais, akcentuota ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių miško funkcijų subalansavimo svarba. JTEEK Miškininkystės ir Medienos skyriaus atstovai įsipareigojo, rengiant naują miškų sektoriaus vystymosi prognozių studiją (FSOS), atsižvelgti į posėdžio dalyvių išsakytas pastabas bei pasiūlymus.

Pav. 1) Jungtinių Tautų būstinė Ženevoje (Šveicarija), 2) diskusijos bendrame posėdyje ir darbo grupėse

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
818533909 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"209","type":"x","order":"6","pct":45.039999999999999,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"61","type":"x","order":"5","pct":13.15,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"51","type":"x","order":"4","pct":10.99,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"46","type":"x","order":"3","pct":9.9100000000000001,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"81","type":"x","order":"2","pct":17.460000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"16","type":"x","order":"1","pct":3.4500000000000002,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...