2017 m. pavasarį Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriaus specialistai patikrino 19 sodmenų siuntų kokybę ir kilmės dokumentaciją: 17 siuntų paruoštų aštuonių miškų urėdijų medelynuose, 1 siuntą paruoštą privataus miško dauginamosios medžiagos augintojo ir 1 siuntą įvežtą iš Lenkijos Respublikos.

Siekiant efektyvesnės sodmenų rūšiavimo kontrolės, tikrinta įsigytų sodmenų kokybė ir tik viename miškų urėdijos medelyne įvertinta realizacijai ruošiamų sodmenų kokybė. Iš visų patikrintų siuntų tik dviejose siuntose nustatyta 1% daugiau nekokybiškų sodmenų, nei leidžiama pagal Miško sodmenų kokybės reikalavimus. Dažniausiai sodmenys priskirti nekokybiškiems dėl šaknų pažeidimų (59%) - užlenktos ar susisukusios pagrindinės šaknies ir mažos šaknų masės.

Visų patikrintų sodmenų siuntų lydimieji dokumentai atitiko Miško dauginamosios medžiagos nuostatų reikalavimus. Dviejų miškų urėdijų parduoti sodmenys buvo neetiketuoti. Šioms miškų urėdijoms nurodyta prie kiekvienos siuntos pakuotės (taros) pritvirtinti etiketę su kilmės duomenimis, kaip to reikalauja Miško dauginamosios medžiagos nuostatai.

2014 metų rudenį patikrinus vieną privatų miško dauginamosios medžiagos augintoją, nustatyti sodmenų kokybės neatitikimai, dėl kurių buvo nurodyta auginamus paprastojo ąžuolo sodmenis panaudoti miškų veisimui ir atkūrimui tik jiems pasiekus minimalius kokybės reikalavimus ir Valstybinės miškų tarnybos Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriaus specialistams pakartotinai patikrinus jų kokybę, bei davus raštišką sutikimą realizacijai. Šį pavasarį, patikrinus jau iškastų sodmenų kokybę, leista realizuoti 1,0 tūkst. vnt. sodinukų, atitinkančių Miško sodmenų kokybės reikalavimus.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1396751254 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"348","type":"x","order":"6","pct":40.850000000000001,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"116","type":"x","order":"5","pct":13.619999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"93","type":"x","order":"4","pct":10.92,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"87","type":"x","order":"3","pct":10.210000000000001,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"169","type":"x","order":"2","pct":19.84,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"39","type":"x","order":"1","pct":4.5800000000000001,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...