Programa skirta kasmetiniam ar už kitą laikotarpį (iki 10 metų trukmės) svarbiausių medyno taksacinių rodiklių atnaujinimui. Rodiklių atnaujinimas paprastai atliekamas, įvertinus medynų natūralų augimą, o taip pat:

  1. užregistravus ūkinės priemonės (kirtimų, medyno atkūrimo) įvykdymo faktą, jos intensyvumą konkrečiame sklype;
  2. atsižvelgus į apibendrintus nacionalinės miškų inventorizacijos metu nustatytus medynų išsiretinimo, medžių žūties, tarpinių kirtimų duomenis medynų grupėms, kurioms aktualizacijos metu gali būti priskirti atskiri medynai;
  3. įvertinus turimą informaciją apie pokyčius atskiruose sklypuose su pokyčiais, nustatytais panašių medynų grupėms.


Medynų taksacinių rodiklių aktualizavimui panaudoti pagrindiniai medynų našumo dinamikos modelio dėsningumai,

  1. patikslinti pagal nacionalinės miškų inventorizacijos metu nustatytą analizuojamame laikotarpyje medynų retinimo ir savaiminio retinimosi intensyvumą;
  2. modelyje adaptavus medžių stiebų, medynų tūrio, standartinio tūrio ir standartinės skerspločių sumos normatyvus, šiuo metu taikomus sklypinėje ir nacionalinėje miškų inventorizacijose;
  3. aktualizaciją atliekant kiekvieno medyno ardo miško elemento lygmenyje.


Aukščiau išvardintos priemonės leido esminiai išplėsti programos taikymo galimybes, padidinti aktualizacijos duomenų tikslumą, jų patikimumą, lyginant su šiuo metu naudojamų programinių priemonių teikiamomis galimybėmis. Atliktas programinės priemonės testavimas panaudojant keturių miško urėdijų sklypinės inventorizacijos duomenis parodė, jog medyno prieaugio vertinimas tik pagal vyraujančią medžių rūšį, neatsižvelgiant į sudaromąsias medžių rūšis ir svarbiausia medynų skalsumo pokyčių ribojimas dabartinėse programinėse priemonėse lėmė prieaugio, ypač mišriuose eglynuose mažinimą, medynų skalsumo pastovumą, dėl ko metinis tūrio kaupimas buvo dirbtinai mažinamas 1 – 2 m3.
Sukurta programa be kadastro duomenų aktualizavimo gali būti pritaikyta sklypinės inventorizacijos duomenų aktualizavimui miškų apskaitos tikslais, vertinant potencialias miško naudojimo apimtis, nustatant tūrio prieaugį kiekviename medyne sklypinės miškų inventorizacijos metu.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1861182567 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"336","type":"x","order":"6","pct":41.840000000000003,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"109","type":"x","order":"5","pct":13.57,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"82","type":"x","order":"4","pct":10.210000000000001,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"81","type":"x","order":"3","pct":10.09,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"159","type":"x","order":"2","pct":19.800000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"36","type":"x","order":"1","pct":4.4800000000000004,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...