2017 metais pušinių straubliukų populiacijos stebėjimui buvo išgręžta 180 duobelių 9 miškų urėdijose, ne senesnėse kaip pusės metų, plynose Nb ir Lb trofotopo, spygliuočių kirtavietėse, po 10 duobelių kiekvienoje biržėje, duobelės (24 cm skersmens) iškastos 10 m atstumu nuo spygliuočių miško sienos kirtavietės pakraščiuose ir ne mažiau kaip 20 m viena nuo kitos. Į duobelę įdėtas feromoninis preparatas Hylodor. Apskaitos vykdytos kas dvi savaitės, suskaičiuojant pušinių straubliukų vabalų kiekį duobelėse nuo balandžio pabaigos iki rugpjūčio pabaigos.

2017 metais vidutinis pušinių straubliukų skaičius lyginant su 2016 metais augo 8 iš 9 miškų urėdijų, kuriose buvo vykdyti stebėjimai. 2017 metais vidutiniškai į vieną duobelę pakliuvusių straubliukų buvo 1156±66 vnt., t.y. dvigubai daugiau lyginant su 2016 metais (559±43 vnt.). Absoliučiai daugiausiai vabalų sugauta Druskininkų miškų urėdijoje (1910±111 vnt. duobelėje), mažiausiai – Jurbarko (374±105 vnt. duobelėje). Gausiausiai pušiniai straubliukai į duobeles krito nuo gegužės pradžios iki birželio vidurio. Jų aktyvumo pikas buvo porą savaičių vėlyvesnis nei pernai.

Skaitlingiausia šių kenkėjų populiacija išlieka pietų ir pietryčių Lietuvoje.

2018 metais pušinių straubliukų populiacija turėtų sumažėti, nes kenkėjo skaitlingumas dėl vystymosi ypatumų kinta kas antri metai.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1380643377 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"201","type":"x","order":"6","pct":45.479999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"58","type":"x","order":"5","pct":13.119999999999999,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"50","type":"x","order":"4","pct":11.31,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"42","type":"x","order":"3","pct":9.5,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"76","type":"x","order":"2","pct":17.190000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"15","type":"x","order":"1","pct":3.3900000000000001,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...