Valstybinė miškų tarnyba yra viena iš oficialiosios statistikos rengėjų Lietuvoje. Valstybinė miškų tarnyba rengia ir skelbia oficialiąją statistiką susijusią su Lietuvos miškais. Kiekvienų metų oficialiosios statistikos darbų sąrašas pateikiamas Lietuvos statistikos departamento internetinėje svetainėje.
Valstybinė miškų tarnyba yra parengusi Įsipareigojimą dėl kokybės, kuriame nurodyti pagrindiniai principai ir praktika susiję su kokybiškos statistikos rengimu.
Valstybinė miškų tarnyba skelbia oficialiosios miškų statistikos duomenis ir jų metaduomenis.
2015 m. parengta Jungtinio miškų sektoriaus klausimyno parengimo metodika.

Valstybinės miškų tarnybos parengtus Jungtinio miškų sektoriaus klausimynus už 2015 ir vėlesnius metus galite rasti čia.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
55783481 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"336","type":"x","order":"6","pct":41.840000000000003,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"109","type":"x","order":"5","pct":13.57,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"82","type":"x","order":"4","pct":10.210000000000001,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"81","type":"x","order":"3","pct":10.09,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"159","type":"x","order":"2","pct":19.800000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"36","type":"x","order":"1","pct":4.4800000000000004,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...