Administracinės paslaugos

Leidimo kirsti mišką valstybinių miškų valdytojams ir naudotojams išdavimas (aprašymas)

Leidimo kirsti mišką privačių miškų savininkui išdavimas (aprašymas)

Pranešimų apie ketinimus kirsti mišką valstybinių miškų valdytojams ir naudotojams derinimas (aprašymas)

Pranešimų apie ketinimus kirsti mišką privačių miškų savininkams derinimas  (aprašymas)

Leidimo savavališkai iškirstiems medžiams ir krūmams, augusiems ne miško žemėje, ir pagamintai apvaliajai medienai ištraukti arba išvežti išdavimas (aprašymas)

Privačių miško žemės sklypų vidinių miškotvarkos projektų derinimas, tvirtinimas ir registravimas (aprašymas)

Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato išdavimas (aprašymas)

Pažymos apie miško sėklų kokybę išdavimas(aprašymas)

Leidimo įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti išdavimas(aprašymas)

Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų įtraukimas į MDM tiekėjų sąrašą (aprašymas)

Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimas miško savininkų kooperatyvine bendrove (kooperatyvu) (aprašymas)

 

Valstybinės miškų tarnybos išduodami leidimai, licencijos

Nepriklausomo medienos matuotojo atestato išdavimas (aprašymas)

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1365928122 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"347","type":"x","order":"6","pct":40.82,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"116","type":"x","order":"5","pct":13.65,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"93","type":"x","order":"4","pct":10.94,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"87","type":"x","order":"3","pct":10.24,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"168","type":"x","order":"2","pct":19.760000000000002,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"39","type":"x","order":"1","pct":4.5899999999999999,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...