2015.07. Lietuvos valstybinių miškų 2015 m. pirmo pusmečio sanitarinės būklės apžvalga. K.Grigaliūnas (pdf)
2015.07. Išlieka gausi ir pavojinga žievėgraužio tipografo populiacija. K.Grigaliūnas (pdf)
2015.04. Žievėgraužis tipografas pasiruošęs pulti eglynus. V.Vasiliauskas (pdf)
2015.03. Interaktyvus medynų pažeidimų žurnalas. K.Grigaliūnas (pdf)
2015.01. Miško pažeidimų registracija greitesnė, paprastesnė ir tikslesnė. K.Grigaliūnas (pdf)
2014.08 Valstybinių miškų sanitarinės būklės 2014 m. pirmame pusmetyje apžvalga. K.Grigaliūnas (pdf)
2014.07. Bepiločiai skraidantys aparatai-miškininkų pagalbininkai V.Vasiliauskas (pdf)
2014.06. Panaudokime naują kovos su žievėgraužiais metodą V.Vasiliauskas T.Balkus (pdf)
2014.05. Kaip išvengti žievėgraužių plitimo miškuose V.Vasiliauskas (pdf)
2014.04. Eglynų kenkėjas - žievėgraužis tipografas V.Vasiliauskas (pdf)
2013.03. Želdinių apsauga nuo pušinių straubliukų be 'chemijos' V.Vasiliauskas (pdf)
2014.02. Grambuolių vabalų gaudyklės ir feromonai V.Vasiliauskas (pdf)
2013.11. Šiandieniniai uosių džiūties tyrimai Europoje. A.Gustienė, V.Lygis (pdf)
2013.08. Sanitarinės būklės apžvalga valstybiniuose miškuose. K.Grigaliūnas (pdf)
2013.08. Miško sanitarinė apsauga-kantrus, atidus ir kasdienis profilaktinis darbas (pdf)
2013.04. Žievėgraužis tipografas gali egzaminuoti miškininkus (pdf)
2013.01. Pasvarstymai, kol medžių kenkėjai giriose po sniegu žiemoja (pdf)
2013.01. Uosių džiūties problematika šiandien. A.Gustienė, V.Lygis (pdf)
2012.08. Valstybinių miškų sanitarinės būklės apžvalga. K.Grigaliūnas (pdf)
2012.06. Svarbiausi miškų kenkėjai. Patarimai mišku savininkams. V.Vasiliauskas (pdf)
2012.05. Pušinių straubliukų daugėja.V.Vasiliauskas (pdf)
2012.01. Spyglius graužiančių kenkėjų Dzūkijoje grėsmės. V.Vasiliauskas (pdf)
2011.09. Valstybinių miškų sanitarinė būklė. K.Grigaliūnas (pdf)
2011.09. Pesticidų naudojimas: norai ir realybė. V.Vasiliauskas (pdf)
2011.08. Kaip spręsti pesticidų trūkumo problemą miškų ūkyje. V.Vasiliauskas (pdf)
2011.05. Neporinis verpikas - jau Varniuose. K.Grigaliūnas (pdf)
2011.03-05. Miško medelynuose nepalankių orų įtaka mažina dirvos mulčiavimas. V.Vasiliauskas (pdf)
2011.01-02. Medelynuose miško sodmenu iškasimas.V.Vasiliauskas (pdf)
2010.12. Iš pernykščiu kankorėžių sėklos nebyra. R.Matyženok (pdf)
2010.11. Grybo Chalara fraxinea reikšmė uosių džiūties procese. A. Gustienė (pdf)
2010.10. Patarimai tvarkantiems vėtros pažeistus miškus. V.Vasiliauskas (pdf)
2010.08. Kaip gelbėti skydamarių puolamus eglynus. R.Matyženok, V. Trepėnaitis (pdf)
2008.11. Miško sanitarinės apsaugos specialistų susitikimas. R.Matyženok (pdf)
2008.08. Komposto paruošimas I. V.Vasiliauskas (pdf)
2008.09. Komposto paruošimas II. V.Vasiliauskas (pdf)
2008.10. Komposto paruošimas III. V.Vasiliauskas (pdf)
2008.11. Komposto paruošimas IV. V.Vasiliauskas (pdf)
2008.04. Ligų ir kenkėjų žalą miškams galima sumažinti. R.Matyženok (pdf)
2007.12.Ąžuoliuku apsaugos nuo žvėrių. V.Vasiliauskas (pdf)
2007.07.Gresmė kaštonams. R.Matyženok (pdf)
2007.03. Pušynų atsikūrimo problemos. V.Vasiliauskas (pdf)
2007.01. Atsargiai kinivarpos. K.Grigaliūnas (pdf)
2005.11. Želdinių ir žėlinių sanitarinė apsauga. V.Vasiliauskas (pdf)
2005.07. Infekcinis daigų išgulimas medelynuose. V.Vasiliauskas (pdf)
2005.06. Cervacol extra. K.Grigaliūnas (pdf)
2005.03. Žievegraužiui tipografui - ne! V.Vasiliauskas (pdf)


 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
283432043 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"191","type":"x","order":"6","pct":45.369999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"55","type":"x","order":"5","pct":13.06,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"48","type":"x","order":"4","pct":11.4,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"36","type":"x","order":"3","pct":8.5500000000000007,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"76","type":"x","order":"2","pct":18.050000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"15","type":"x","order":"1","pct":3.5600000000000001,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...