Logo
Administracija
Direktorius Karolis Mickevičius (37) 490220 8-601 73920 karolis.mickevicius@amvmt.lt
Direktoriaus pavaduotojas Albertas Kasperavičius (37) 490220 8-687 72931 albertas.kasperavicius@amvmt.lt
Direktoriaus pavaduotojas Paulius Zolubas  (37) 490220 8-683 10183  paulius.zolubas@amvmt.lt
Vyriausioji patarėja Vida Bradauskienė (37) 490219 8-682 36028 vida.bradauskiene@amvmt.lt
Miškų kadastro skyrius
Skyriaus vedėjas Ričardas Beniušis (37) 490232  8-614 24660 ricardas.beniusis@amvmt.lt
Patarėja Asta Kuliešienė (37) 490226  8-616 23116 asta.kuliesiene@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Rasa Kulbokienė (37) 490226   rasa.kulbokiene@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Audrius Juodis     audrius.juodis@amvmt.lt
Duomenų bazių specialistas (Skaitmeninių duomenų teikimo) Arūnas Kristinavičius     arunas.kristinavicius@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Vaidas Grigaitis    8-676 79745 vaidas.grigaitis@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Mindaugas Vosylius     mindaugas.vosylius@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Stanislava Kuksėnienė     stanislava.kukseniene@amvmt.lt
Duomenų bazių specialistas Donatas Teišerskis     donatas.teiserskis@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Saulius Jezukevičius     saulius.jezukevicius@amvmt.lt
Duomenų bazių specialistė (Duomenų teikimo) Vilma Grunskienė (37) 490642  8-663 71154 vilma.grunskiene@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Ligita Kavaliauskaitė (37) 490642  8-616 86657 ligita.kavaliauskaite@amvmt.lt
Duomenų bazių specialistė Lina Puslienė (37) 490642   lina.pusliene@amvmt.lt
Duomenų bazių specialistė Daiva Žukauskienė (37) 490642   daiva.zukauskiene@amvmt.lt
Duomenų bazių specialistas (Naujų miškų įregistravimo) Mindaugas Araminas     mindaugas.araminas@amvmt.lt
Duomenų bazių specialisto (Žemės savininkų informavimo)  Domantė Insodaitė (37) 490642   domante.insodaite@amvmt.lt
Nacionalinės miškų inventorizacijos skyrius
Skyriaus vedėjas Gintaras Kulbokas (37) 490236 8-687 72821 gintaras.kulbokas@amvmt.lt
Patarėjas Marijus Eigirdas   8-672 28072 marijus.eigirdas@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Petras Eigirdas (37) 490 238 8-618 30158 petras.eigirdas@amvmt.lt
Miškotvarkos inžinierius Algimantas Gregeris   8-693 45191 algimantas.gregeris@amvmt.lt
Miškotvarkos inžinierius Česlovas Blažys   8-693 08606 ceslovas.blazys@amvmt.lt
Miškininkystės specialistas Edgaras Anskaitis     edgaras.anskaitis@amvmt.lt
Miškotvarkos inžinierius Audrius Šmaižys (37) 490 238 8-683 10374 audrius.smaizys@amvmt.lt
Miškininkystės specialistas Osvaldas Stravinskas     osvaldas.stravinskas@amvmt.lt 
Miškininkystės specialistas Adomas Stoncelis     adomas.stoncelis@amvmt.lt 
Miškininkystės specialistas Giedrius Šimanauskas     giedrius.simanauskas@amvmt.lt 
Miškininkystės specialistas Marius Balčius     marius.balcius@amvmt.lt
Klimato kaitos grupė
Vyriausiasis specialistas Modestas Mačiulskas   8-663 56373 modestas.maciulskas@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Linas Politika   8-674 14340 linas.politika@amvmt.lt
Informatikos skyrius
Skyriaus vedėjas Andrius Galinskas (37) 490224 8-604 65644 andrius.galinskas@amvmt.lt
Kompiuterių tinklo administratorius Jonas Geležis (37) 490224   jonas.gelezis@amvmt.lt
Inžinierius programuotojas Gedas Starkovas (37) 490224   gedas.starkovas@amvmt.lt
Kompiuterių sistemų inžinierė Ilona Brazauskaitė (37) 490224   ilona.brazauskaite@amvmt.lt
Programuotojas Vytautas Norbutas (37) 490224 8-663 52573 vytautas.norbutas@amvmt.lt
Programuotoja Milda Kvalkauskienė (37) 490224   milda.kvalkauskiene@amvmt.lt
Miškotvarkos skyrius
Skyriaus vedėjas Leandras Deltuva (37) 490225 8-687 57353 leandras.deltuva@amvmt.lt
Miškotvarkos inžinierius Kazimieras Giniūnas     kazimieras.giniunas@amvmt.lt
Miškotvarkos inžinierius Ignas Raudonis   8-683 10573 ignas.raudonis@amvmt.lt
Matininkas Marius Lankininkas   8-693 66479 marius.lankininkas@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Aušra Juškevičienė     ausra.juskeviciene@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Asta Kairienė     asta.kairiene@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Donatas Kergė   8-695 84824 donatas.kerge@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Nerijus Lukminas   8-674 21778 nerijus.lukminas@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Rimantas Žagūnis   8-683 10804 rimantas.zagunis@amvmt.lt
Miško naudojimo ir statistikos skyrius
Skyriaus vedėjas Darius Vižlenskas (37) 490294 8-616 19192 darius.vizlenskas@amvmt.lt
Patarėja Kristina Kaubrienė   8-693 42800 kristina.kaubriene@amvmt.lt
Miškotvarkos inžinierius Andrius Kuliešis (37) 490204 8-698 48712 andrius.kuliesis@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Remigijus Dagilius   8-686 91346 remigijus.dagilius@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Laura Ilekytė   8-698 59952 laura.ilekyte@amvmt.lt
Miškų ūkio priežiūros skyrius (Smolensko 15A Vilnius, Pramonės pr. 11A Kaunas)
Skyriaus vedėjas Gintaras Pušneraitis (37) 383076 8-663 68159 gintaras.pusneraitis@amvmt.lt
Vyresnysis patarėjas Lukas Kovalčikas (37) 490220 8-663 55801 lukas.kovalcikas@amvmt.lt
Miškininkystės specialistė Hermina Pekarskienė (5) 2333165 8-663 69266 hermina.pekarskiene@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Ramūnas Chorošilovas (37) 490220 8-663 76449  ramunas.chorosilovas@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Gražvydas Bartkus (37) 490220
8-683 21662
grazvydas.bartkus@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Edvilas Pėtelis (37) 490220 8-698 80706 edvilas.petelis@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Simona Pakusienė (445) 73144 8-698 85740 simona.pakusiene@amvmt.lt
         
Regionuose dirbančių specialistų kontaktai        
Miško genetinių išteklių skyrius
Skyriaus vedėjas Kęstutis Česnavičius (37) 547232 8-687 14012 kestutis.cesnavicius@amvmt.lt
Patarėjas Bronislovas Gelvonauskis  (347) 37289 8-683 79489 bronislovas.gelvonauskis@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Darius Raudonius (37) 547771 8-604 03218 darius.raudonius@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Ignas Antanavičius (37) 547771   ignas.antanavicius@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Klaudijus Malevskis (37) 547771   klaudijus.malevskis@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas   (37) 547771    
Vyriausioji specialistė Renė Ragelienė (37) 547771 8-682 35983 rene.rageliene@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Gitana Štukėnienė   8-683 10242  gitana.stukeniene@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Jolanta Nainienė    8-683 82609 jolanta.nainiene@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Laima Šveistytė   8-683 79523 laima.sveistyte@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Birutė Markevičienė   8-671 38774 birute.markeviciene@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Toma Pakusaitė     toma.pakusaite@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Justina Norvaišienė     justina.norvaisiene@amvmt.lt
Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyrius
Skyriaus vedėja Jūratė Laukineitienė (37) 383072 8-687 45060 jurate.laukineitiene@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Milda Masiulytė (37) 383073 8-646 45245 milda.masiulyte@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Živilė Kaunietė (37) 383073   zivile.kauniete@amvmt.lt
Laborantai (37) 383073
Miško sanitarinės apsaugos skyrius
Skyriaus vedėjas Virgilijus Vasiliauskas (37) 547645 8-682 56132 virgilijus.vasiliauskas@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Kęstutis Grigaliūnas (37) 547693 8-612 45849 kestutis.grigaliunas@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Sigitas Mikalauskas (37) 547693 8-682 56134 sigitas.mikalauskas@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Tomas Balkus (37) 547693 8-682 56128 tomas.balkus@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Rytis Dubickas (37) 547693 8-693 43079 rytis.dubickas@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Justina Baigytė (37) 547693 8-682 56129 justina.baigyte@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Arminas Tručinskas (37) 547693   arminas.trucinskas@amvmt.lt
Bendrųjų reikalų skyrius
Skyriaus vedėja        
Patarėja Živilė Žilėnienė (37) 490643 8-683 10545 zivile.zileniene@amvmt.lt 
Administratorė Vilija Česnavičienė (37) 490220 8-693 23355 vmt@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Rasa Bielevičienė (37) 490640 8-682 35988 rasa.bieleviciene@amvmt.lt
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė Milda Šniolienė (37) 490640 8-693 54171 milda.snioliene@amvmt.lt
Viešųjų ryšių specialistė Vika Juknevičienė (37) 490220
8-644 10861
vika.jukneviciene@amvmt.lt
Inžinerijos specialistas Raimondas Šeinauskas (37) 490239 8-614 24693 raimondas.seinauskas@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Ramūnas Šeškus (37) 490643 8-615 10260 ramunas.seskus@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Dainius Ratkelis (37) 490220 8-612 61715 dainius.ratkelis@amvmt.lt
         
Duomenų apsaugos pareigūnė Rūta Malevskytė      info@teisinekonsultacija.lt

 

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@amvmt.lt

Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el.pašto adresą pasirenkamas pirmas vardas.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
Kita, prašome įvesti žemiau:
1771321605 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"444","type":"x","order":"6","pct":35.810000000000002,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"167","type":"x","order":"5","pct":13.470000000000001,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"133","type":"x","order":"4","pct":10.73,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"160","type":"x","order":"3","pct":12.9,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"280","type":"x","order":"2","pct":22.579999999999998,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"56","type":"x","order":"1","pct":4.5199999999999996,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.