Logo
Administracija
Direktorius Karolis Mickevičius (37) 490220 8-601 73920 karolis.mickevicius@amvmt.lt
Direktoriaus pavaduotojas Albertas Kasperavičius (37) 490220 8-687 72931 albertas.kasperavicius@amvmt.lt
Direktoriaus pavaduotojas Paulius Zolubas  (37) 490220 8 683 10183  paulius.zolubas@amvmt.lt
Vyriausioji patarėja Vida Bradauskienė (37) 490219 8 682 36028 vida.bradauskiene@amvmt.lt
Miškų kadastro skyrius
Skyriaus vedėjas Ričardas Beniušis (37) 490232  8-614 24660 ricardas.beniusis@amvmt.lt
Patarėja Asta Kuliešienė (37) 490226  8-616 23116 asta.kuliesiene@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Rasa Kulbokienė (37) 490226   rasa.kulbokiene@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Audrius Juodis     audrius.juodis@amvmt.lt
Duomenų bazių specialistas (Skaitmeninių duomenų teikimo) Arūnas Kristinavičius     arunas.kristinavicius@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Vaidas Grigaitis    8-676 79745 vaidas.grigaitis@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Mindaugas Vosylius     mindaugas.vosylius@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Stanislava Kuksėnienė     stanislava.kukseniene@amvmt.lt
Duomenų bazių specialistas Donatas Teišerskis     donatas.teiserskis@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Saulius Jezukevičius     saulius.jezukevicius@amvmt.lt
Duomenų bazių specialistė (Duomenų teikimo) Vilma Grunskienė (37) 490642  8-663 71154 vilma.grunskiene@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Ligita Kavaliauskaitė (37) 490642  8-616 86657 ligita.kavaliauskaite@amvmt.lt
Duomenų bazių specialistė Lina Puslienė (37) 490642   lina.pusliene@amvmt.lt
Duomenų bazių specialistė Daiva Žukauskienė (37) 490642   daiva.zukauskiene@amvmt.lt
Duomenų bazių specialistas (Naujų miškų įregistravimo) Mindaugas Araminas     mindaugas.araminas@amvmt.lt
Duomenų bazių specialisto (Žemės savininkų informavimo)  Domantė Insodaitė (37) 490642   domante.insodaite@amvmt.lt
Nacionalinės miškų inventorizacijos skyrius
Skyriaus vedėjas Gintaras Kulbokas (37) 490236 8-687 72821 gintaras.kulbokas@amvmt.lt
Patarėjas Marijus Eigirdas   8-672 28072 marijus.eigirdas@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Petras Eigirdas (37) 490 238 8-618 30158 petras.eigirdas@amvmt.lt
Miškotvarkos inžinierius Algimantas Gregeris   8-693 45191 algimantas.gregeris@amvmt.lt
Miškotvarkos inžinierius Karolis Leišis (37) 490 238 8-683 79383 karolis.leisis@amvmt.lt
Miškotvarkos inžinierius Česlovas Blažys   8-693 08606 ceslovas.blazys@amvmt.lt
Miškininkystės specialistas Edgaras Anskaitis     edgaras.anskaitis@amvmt.lt
Miškininkystės specialistas Paulius Stonkus     paulius.stonkus@amvmt.lt
Miškotvarkos inžinierius Audrius Šmaižys (37) 490 238 8-683 10374 audrius.smaizys@amvmt.lt
Miškininkystės specialistas Osvaldas Stravinskas     osvaldas.stravinskas@amvmt.lt 
Miškininkystės specialistas Adomas Stoncelis     adomas.stoncelis@amvmt.lt 
Miškininkystės specialistas Giedrius Šimanauskas     giedrius.simanauskas@amvmt.lt 
Klimato kaitos grupė
Vyriausiasis specialistas Modestas Mačiulskas   8-663-56373 modestas.maciulskas@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Vaiva Kazanavičiūtė   8-674 14340 vaiva.kazanaviciute@amvmt.lt
Informatikos skyrius
Skyriaus vedėjas Andrius Galinskas (37) 490224 8-604 65644 andrius.galinskas@amvmt.lt
Kompiuterių tinklo administratorius Jonas Geležis (37) 490224   jonas.gelezis@amvmt.lt
Inžinierius programuotojas Gedas Starkovas (37) 490224   gedas.starkovas@amvmt.lt
Programuotojas Vytautas Norbutas (37) 490224 8-663 52573 vytautas.norbutas@amvmt.lt
Programuotoja Milda Kvalkauskienė (37) 490224   milda.kvalkauskiene@amvmt.lt
Miškotvarkos skyrius
Skyriaus vedėjas Leandras Deltuva (37) 490225 8-687 57353 leandras.deltuva@amvmt.lt
Miškotvarkos inžinierius Kazimieras Giniūnas     kazimieras.giniunas@amvmt.lt
Miškotvarkos inžinierius Ignas Raudonis   8-683 10573 ignas.raudonis@amvmt.lt
Matininkas Marius Lankininkas   8-693 66479 marius.lankininkas@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Aušra Juškevičienė     ausra.juskeviciene@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Asta Kairienė     asta.kairiene@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Donatas Kergė   8-695 84824 donatas.kerge@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Nerijus Lukminas   8-674 21778 nerijus.lukminas@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Rimantas Žagūnis   8-683 10804 rimantas.zagunis@amvmt.lt
Miško naudojimo ir statistikos skyrius
Skyriaus vedėjas Darius Vižlenskas (37) 490294 8-616 19192 darius.vizlenskas@amvmt.lt
Patarėja Kristina Kaubrienė   8-693 42800 kristina.kaubriene@amvmt.lt
Miškotvarkos inžinierius Andrius Kuliešis (37) 490204 8-698 48712 andrius.kuliesis@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Remigijus Dagilius   8-686 91346 remigijus.dagilius@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Laura Ilekytė   8-698 59952 laura.ilekyte@amvmt.lt
Miškų ūkio priežiūros skyrius (Smolensko 15A Vilnius, Pramonės pr. 11A Kaunas)
Skyriaus vedėjas Gintaras Pušneraitis (37) 383076 8-663 68159 gintaras.pusneraitis@amvmt.lt
Vyresnysis patarėjas Benas Bitauskas (5) 2333165 8-682 56133 benas.bitauskas@amvmt.lt
Miškininkystės specialistė Hermina Pekarskienė (5) 2333165 8-663 69266 hermina.pekarskiene@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Ramūnas Chorošilovas (37) 490220 8-663 76449  ramunas.chorosilovas@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Henrikas Pšitulskis (37) 490220 8-663 53649 henrikas.psitulskis@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Lukas Kovalčikas (37) 490220 8-663 55801 lukas.kovalcikas@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas   (37) 490220    
Vyriausioji specialistė Simona Pakusienė (445) 73144 8-698 85740 simona.pakusiene@amvmt.lt
         
Regionuose dirbančių specialistų kontaktai        
Miško genetinių išteklių skyrius
Skyriaus vedėjas Kęstutis Česnavičius (37) 547232 8-687 14012 kestutis.cesnavicius@amvmt.lt
Patarėjas Bronislovas Gelvonauskis  (347) 37289 8-683 79489 bronislovas.gelvonauskis@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Darius Raudonius (37) 547771 8-604 03218 darius.raudonius@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Rytis Zizas   (37) 547771 8-693 69311 rytis.zizas@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Renė Ragelienė (37) 547771 8-682 35983 rene.rageliene@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Gitana Štukėnienė     gitana.stukeniene@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Jolanta Nainienė      jolanta.nainiene@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Laima Šveistytė   8-683 79523 laima.sveistyte@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Birutė Markevičienė   8-671 38774 birute.markeviciene@amvmt.lt
         
Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyrius
Skyriaus vedėja Jūratė Laukineitienė (37) 383072 8-687 45060 jurate.laukineitiene@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė   (37) 383073    
Vyriausioji specialistė Vida Juodaitienė (37) 383073 8-614 43523 vida.juodaitiene@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Živilė Kaunietė (37) 383073   zivile.kauniete@amvmt.lt
Laborantai (37) 383073
Miško sanitarinės apsaugos skyrius
Skyriaus vedėjas Virgilijus Vasiliauskas (37) 547645 8-682 56132 virgilijus.vasiliauskas@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Kęstutis Grigaliūnas (37) 547693 8-612 45849 kestutis.grigaliunas@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Sigitas Mikalauskas (37) 547693 8-682 56134 sigitas.mikalauskas@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Tomas Balkus (37) 547693 8-682 56128 tomas.balkus@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Rytis Dubickas (37) 547693 8-693 43079 rytis.dubickas@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Justina Baigytė (37) 547693
8-682 56129
justina.baigyte@amvmt.lt
Bendrųjų reikalų skyrius
Skyriaus vedėja Daiva Brazauskienė (37) 490291 8-698 02946 daiva.brazauskiene@amvmt.lt
Administratorė Vilija Česnavičienė (37) 490220 8-693 23355 vmt@amvmt.lt
Vyriausioji specialistė Rasa Bielevičienė (37) 490640 8-682 35988 rasa.bieleviciene@amvmt.lt
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė Milda Šniolienė (37) 490640 8-693 54171 milda.snioliene@amvmt.lt
Inžinerijos specialistas Raimondas Šeinauskas (37) 490239 8-614 24693 raimondas.seinauskas@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Ramūnas Šeškus (37) 490643 8-615 10260 ramunas.seskus@amvmt.lt
Vyriausiasis specialistas Dainius Ratkelis (37) 490220 8-612 61715 dainius.ratkelis@amvmt.lt
Patarėja Živilė Žilėnienė (37) 490643 8-683 10545 zivile.zileniene@amvmt.lt
         
Duomenų apsaugos pareigūnė Rūta Malevskytė      info@teisinekonsultacija.lt

 

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@amvmt.lt

Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el.pašto adresą pasirenkamas pirmas vardas.

 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
753169025 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"387","type":"x","order":"6","pct":38.579999999999998,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"138","type":"x","order":"5","pct":13.76,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"112","type":"x","order":"4","pct":11.17,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"104","type":"x","order":"3","pct":10.369999999999999,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"213","type":"x","order":"2","pct":21.239999999999998,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"49","type":"x","order":"1","pct":4.8899999999999997,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...