Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus veiklos ūkio subjektų priežiūros srityje efektyvumo Vertinimas 2020-02-12

Sritis Rodiklis Rodiklio reikšmė Rezultatas
Teigiamas Neigiamas
Miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolės rezultatų vertinimas Nustatytas neteisėtais kirtimais iškirstos medienos kiekis privačiuose miškuose, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu * 2018 metai 2210 ktm  +  
2019 metai 1464 ktm
Nustatytas Miškų įstatyme numatytais terminais neatkurtų kirtaviečių plotas privačiuose miškuose proc. nuo tikrinto ploto, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu* 2018 metai 0,4 proc.    +
2019 metai 0,5 proc.
Nustatytų miškotvarkos projektų rengimo taisyklių pažeidimų kiekis proc. nuo tikrinto projektų skaičiaus, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu* 2018 metai 0,3 proc.  +  
2019 metai 0,2 proc.
Nustatytų biržių atrėžimo reikalavimų pažeidimų proc. nuo atliktų patikrinimų, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu* 2018 metai 0,3 proc.  +  
2019 metai 0,2 proc.
Nustatytų medienos apskaitos ir sanitarinių taisyklių lentpjūvėse pažeidimų proc. nuo atliktų patikrinimų, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu* 2018 metai 1,8 proc.    +
2019 metai 4 proc.
Rizikingiausių priežiūros sričių kontrolės rezultatų vertinimas Nustatytas Miškų įstatyme numatytais terminais neatkurtų kirtaviečių plotas proc. nuo tikrinto ploto, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu* Didėja    +
Nustatytas neteisėtais kirtimais iškirstos medienos kiekis, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu * Mažėja  +  
Nustatytų miškotvarkos projektų rengimo taisyklių pažeidimų kiekis proc. nuo tikrinto projektų skaičiaus, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu* Mažėja  +  
Patikrinimų rizikingiausiose priežiūros srityse dalies nuo bendro patikrinimų kiekio vertinimas Ataskaitiniame laikotarpyje atliktų rizikingiausių priežiūros sričių patikrinimų procentas nuo visų tuo laikotarpiu atliktų patikrinimų (planinių ir neplaninių)* Viso atlikta patikrinimų 943 vnt. +  
Iš jų rizikingiausiose srityse 75 vnt.
Rizikingiausiose srityse 8 proc.
Patikrinimų vidutiniškai ir mažai rizikinguose priežiūros srityse dalies nuo bendro patikrinimų kiekio vertinimas Ataskaitiniame laikotarpyje atliktų vidutiniškai ir mažai rizikingų priežiūros sričių patikrinimų procentas nuo visų tuo laikotarpiu atliktų patikrinimų (planinių ir neplaninių)* Viso atlikta patikrinimų 943 vnt.  +  
Iš jų vidutiniškai ir mažai rizikingose srityse 868 vnt.
Vidutiniškai ir mažai rizikingose srityse 92 proc.
Planinių patikrinimų dalies, lyginant su visais patikrinimais vertinimas Planinių patikrinimų, apie kurius iš anksto pranešama tikrinamam ūkio subjektui, procentas nuo visų atliktų patikrinimų (planinių ir neplaninių)* 44 proc.  +  
Miško savininkų konsultavimo kokybės vertinimas Miško savininkų, apklausos metu pasisakiusių, kad konsultacija buvo naudinga ir padėjo suvokti veiklą miškuose reglamentuojančius teisės aktus, procentas nuo visų apklausoje dalyvavusių miško savininkų 74 proc.  +  
* Dėl vykdomos kontrolės sričių specifikos ir atliekamų patikrinimų sezoniškumo, vertinimas atliekamas kas ketvirtį.
 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
1712812489 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"347","type":"x","order":"6","pct":40.82,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"116","type":"x","order":"5","pct":13.65,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"93","type":"x","order":"4","pct":10.94,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"87","type":"x","order":"3","pct":10.24,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"168","type":"x","order":"2","pct":19.760000000000002,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"39","type":"x","order":"1","pct":4.5899999999999999,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...