Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus veiklos ūkio subjektų priežiūros srityje efektyvumo Vertinimas 2019-01-29

Sritis Rodiklis Rodiklio reikšmė Rezultatas
Teigiamas Neigiamas
Miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolės rezultatų vertinimas Nustatytas neteisėtais kirtimais iškirstos medienos kiekis privačiuose miškuose, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu * 2017 metai 2145 ktm   +
2018 metai 2210 ktm
Nustatytas Miškų įstatyme numatytais terminais neatkurtų kirtaviečių plotas privačiuose miškuose proc. nuo tikrinto ploto, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu* 2017 metai 0,4 proc.  +  
2018 metai 0,4 proc.
Nustatytų miškotvarkos projektų rengimo taisyklių pažeidimų kiekis proc. nuo tikrinto projektų skaičiaus, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu* 2017 metai 0,2 proc.   +
2018 metai 0,3 proc.
Nustatytų biržių atrėžimo reikalavimų pažeidimų proc. nuo atliktų patikrinimų, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu* 2017 metai 0,4 proc.  +  
2018 metai 0,3 proc.
Nustatytų medienos apskaitos ir sanitarinių taisyklių lentpjūvėse pažeidimų proc. nuo atliktų patikrinimų, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu* 2017 metai 1,3 proc.  +  
2018 metai 1,8 proc.
Rizikingiausių priežiūros sričių kontrolės rezultatų vertinimas Nustatytas Miškų įstatyme numatytais terminais neatkurtų kirtaviečių plotas proc. nuo tikrinto ploto, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu* Lieka toks pats  +  
Nustatytas neteisėtais kirtimais iškirstos medienos kiekis, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu * Didėja   +
Nustatytų miškotvarkos projektų rengimo taisyklių pažeidimų kiekis proc. nuo tikrinto projektų skaičiaus, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu* Didėja   +
Patikrinimų rizikingiausiose priežiūros srityse dalies nuo bendro patikrinimų kiekio vertinimas Ataskaitiniame laikotarpyje atliktų rizikingiausių priežiūros sričių patikrinimų procentas nuo visų tuo laikotarpiu atliktų patikrinimų (planinių ir neplaninių)* Viso atlikta patikrinimų 891 vnt. +  
Iš jų rizikingiausiose srityse 109 vnt.
Rizikingiausiose srityse 12 proc.
Patikrinimų vidutiniškai ir mažai rizikinguose priežiūros srityse dalies nuo bendro patikrinimų kiekio vertinimas Ataskaitiniame laikotarpyje atliktų vidutiniškai ir mažai rizikingų priežiūros sričių patikrinimų procentas nuo visų tuo laikotarpiu atliktų patikrinimų (planinių ir neplaninių)* Viso atlikta patikrinimų 891 vnt.  +  
Iš jų vidutiniškai ir mažai rizikingose srityse 782 vnt.
Vidutiniškai ir mažai rizikingose srityse 88 proc.
Planinių patikrinimų dalies, lyginant su visais patikrinimais vertinimas Planinių patikrinimų, apie kurius iš anksto pranešama tikrinamam ūkio subjektui, procentas nuo visų atliktų patikrinimų (planinių ir neplaninių)* 41 proc.  +  
Miško savininkų konsultavimo kokybės vertinimas Miško savininkų, apklausos metu pasisakiusių, kad konsultacija buvo naudinga ir padėjo suvokti veiklą miškuose reglamentuojančius teisės aktus, procentas nuo visų apklausoje dalyvavusių miško savininkų 70 proc.  +  
* Dėl vykdomos kontrolės sričių specifikos ir atliekamų patikrinimų sezoniškumo, vertinimas atliekamas kas ketvirtį.
 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
958516498 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"191","type":"x","order":"6","pct":45.369999999999997,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"55","type":"x","order":"5","pct":13.06,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"48","type":"x","order":"4","pct":11.4,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"36","type":"x","order":"3","pct":8.5500000000000007,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"76","type":"x","order":"2","pct":18.050000000000001,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"15","type":"x","order":"1","pct":3.5600000000000001,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...