VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

Direktoriaus Pauliaus Zolubo

  1. Retinimo, einamųjų ir sanitarinių kirtimų kontrolė.
  2. Teisės aktų, reguliuojančių miškų ūkio veiklą, tobulinimas.
  3. Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų plėtra, VMT darbo elektronizavimas.

Direktoriaus pavaduotojo Alberto Kasperavičiaus

  1. Organizuoti 2015 metų sklypinės miškų inventorizacijos, miškų aerofotografavimo ir ortofotoplanų rengimo, Kauno ir Marijampolės miškų tvarkymo schemų rengimo, brandžių medynų atrankinės inventorizacijos, miškų georeferencinio pagrindo rengimo, II lygio miškų monitoringo darbų vykdymą.
  2. Organizuoti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatų naujos redakcijos parengimą pagal tipinius Lietuvos Respublikos valstybės registrų nuostatus.
  3. Organizuoti žemių savininkų informavimo dėl medžių savaiminukais apaugusios žemės inventorizacijos ir įrašymo į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą procedūrinių dokumentų parengimą.

 

Direktoriaus pavaduotojo Kęstučio Česnavičiaus

  1. Miškų kontrolę, Miško sanitarinę apsaugą, miško dauginamosios medžiagos ir genetinių išteklių išsaugojimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimas.
  2. Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo užtikrinimas.
  3. Veiklos su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos koordinavimas.
 

Apklausa

Ką manote apie Miškų kontrolės skyriaus specialistų teikiamas konsultacijas?
123195660 [{"id":"4","title":"O kas tai yra?","votes":"178","type":"x","order":"4","pct":20.34,"resources":[]},{"id":"3","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"83","type":"x","order":"3","pct":9.4900000000000002,"resources":[]},{"id":"2","title":"Niekam tikusios","votes":"192","type":"x","order":"2","pct":21.940000000000001,"resources":[]},{"id":"1","title":"Konsultacijos vertingos","votes":"422","type":"x","order":"1","pct":48.229999999999997,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...