Logo

VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS MIŠKŲ ŪKIO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA 

Pagrindinės Valstybinės miškų tarnybos (toliau – Tarnyba) Miškų ūkio priežiūros skyriaus (toliau – MŪPS) veiklos kryptys 2020 metams:

 1. LR miškų valstybės kadastre registruotų miško aikščių, kuriuose galimai sunaikintas miškas, tikrinimas.
 2. Miškų ūkinės veiklos priežiūros ir efektyvumo didinimas.

 

VALSTYBINIŲ IR PRIVAČIŲ MIŠKŲ KONTROLĖS PRIEŽIŪRA IR JOS REZULTATAI 2020 METAIS

Užtikrinant valstybinę miškų kontrolę šalies miškuose MŪPS (centro) specialistų darbų rezultatai:

 1. Suteikta metodinė pagalba ir patikrinta 16 regionuose dirbančių specialistų veikla vykdant valstybinę privačių miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę bei derinant privačių miško valdų vidinės miškotvarkos projektus. Patikrinta 120 miško valdų, nustatyti 48 miško naudojimo pažeidimai.
 2. Išanalizuota ir pateikta tvirtinimui 12 valstybinių miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projektų ir jų papildymų.
 3. Atlikta 10 neplaninių patikrinimų pagal gautus pranešimus, kuriuose nurodoma, kad pažeidimus galimai padarė Tarnybos MŪPS regionuose dirbantys specialistai. Skirtos 3 tarnybinės nuobaudos.
 4. MŪPS specialistų susirašinėjimai ir atsakymai įvairioms institucijoms ir pareiškėjams, parašyta 190 raštų, tame tarpe išnagrinėta ir atsakyta į skundus.
 5. Užtikrinant derinimui pateiktų privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų kontrolę ir išduodamų leidimų kirsti mišką miško savininkams teisėtumą, įvertinti 2 regionuose dirbančių patarėjų atlikti specialistų patikrinimai.
 6. Vykdant miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos valstybinę kontrolę, atlikti 6 VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių patikrinimai (vienas iš jų nuotoliniu būdu). Nustatyti 436 pažeidimai, po patikrinimų pradėti administracinio nusižengimo tyrimai 65 atvejais.
 7. Teiktos 230 konsultacijos miško savininkams, teritorinių poskyrių ir kitiems specialistams.
 8. Kiekvieną ketvirtį atliktas regionuose dirbančių specialistų pasiektų rezultatų apibendrinimas ir analizė, išvados pateiktos Tarnybos vadovybei, rezultatai aptarti darbuotojų susirinkimuose.
 9. Visiems MŪPS specialistams ir patarėjams buvo organizuoti privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų derinimo mokymai regionuose.
 10. Patalpinta 4 straipsnių Tarnybos interneto svetainėje, dalyvauta 6 televizijos/radijo laidose.

Valstybinių ir privačių miškų kontrolės priežiūra ir jos rezultatai regionuose dirbančių patarėjų ir specialistų:

 1. Vykdant miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos valstybinę kontrolę, atlikti 8 savivaldybių ir 8 kitų valdytojų miškų patikrinimai.
 2. Privačiuose miškuose atlikti 276 planiniai ir 393 neplaniniai ūkio subjektų patikrinimai. Neplaninių patikrinimų efektyvumas 67% .
 3. Atlikti 2005 patikrinimai vykdant įsipareigojimus Nacionalinei mokėjimo agentūrai, tame tarpe privačiuose miškuose – 1940 vnt. (5517 ha); valstybiniuose – 65 vnt. (141,27 ha);
 4. Patikrinta 2909 vnt. biržių atrėžimo kokybė prieš išduodant leidimus kirsti mišką ir 1090 vnt. prieš suderinant pranešimus apie ketinimą kirsti mišką.
 5. Miške patikrinus 2676 privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų parengimo kokybę, suderinta 2400 projektų.
 6. Organizuoti 444 prevenciniai reidai galimoms miško pažaidoms išaiškinti.
 7. Patikrinta pagrindinių miško kirtimų kokybė 2207 vnt. ir ugdomųjų miško kirtimų 1820 vnt.
 8. Patikrintos 175 lentpjūvės.
 9. Patikrinta 887 vnt. LR miškų valstybės kadastre registruotų objektų, kuriuose galimai sunaikintas miškas.
 10. Išduota leidimų kirsti mišką: valstybinių miškų valdytojams – 2745 vnt., privačių miškų savininkams – 7320 vnt..
 11. Gauta ir išnagrinėta 6112 (vnt.) pranešimų apie ketinimą kirsti mišką valstybiniuose miškuose ir 9727 – privačiuose miškuose.
 12. 2020 metais organizuoti 28 susitikimai su vietos gyventojais ir konsultuota 27208 privačių miškų savininkai.
 13. Išnagrinėta ir atsakyta į 1077 prašymus ir skundus.
 14. 2020 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro pavedimu Nr. D18-19 „Dėl miško sanitarinės apsaugos prevencijos ir kontrolės sustiprinimo“ (birželio – rugsėjo mėn.) atlikta stebėsena privačiuose miškuose 2433 vnt.; nustatyti medžių kenkėjų židiniai, apie tai miško savininkai, naudotojai, valdytojai informuoti raštu – 301 vnt.; pradėta administracinių nusižengimų teisena 44 atvejais.
 15. 2020 metais rajoninėje spaudoje paskelbti 55 straipsniai ir 11 informacinių pranešimų Tarnybos interneto svetainėje, dalyvauta 6 televizijos ir radijo laidose.
 16. Pagal miško pažaidų ataskaitą (MŪ-11) už 2020 metus Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus valstybiniai miškų pareigūnai per 2020 metus nustatė 68 neteisėtus miško kirtimų atvejus, kurių metu iškirsta 1206 m3 medienos. Išaiškintos neteisėtai nukirstos medienos tūris - 533 m3. Iš jų, privačiuose miškuose nustatyti 57 neteisėti miško kirtimo atvejai, iškirsta 731 m3 medienos. Išaiškintos neteisėtai nukirstos medienos tūris - 474 m3. Valstybiniuose miškuose nustatyta 11 neteisėtų miško kirtimų atvejų, nustatytas iškirstos medienos tūris 475 m3. Išaiškintos neteisėtai nukirstos medienos tūris - 56 m3.
 17. Neteisėtais kirtimais valstybiniuose ir privačiuose miškuose nustatyta 281 tūkst. Eur žala aplinkai. Išaiškinta – 147 tūkst. Eur.
 18. Už neteisėtus kirtimus einamaisiais metais pateikta pretenzijų atlyginti aplinkai padarytą žalą 127 tūkst. Eur, ataskaitos pildymo dienai liko neišieškotos žalos aplinkai už 117 tūkst. Eur.
 19. Už neteisėtus miško kirtimus administracine tvarka nubausti 45 asmenys, skirta baudų už 7,1 tūkst. Eur, už kitus LR Miškų įstatymo pažeidimus nubausti 232 asmenys, skirta baudų už 10,7 tūkst. Eur.

Pagrindinės veiklos kryptys 2021 metams:

 1. LR miškų valstybės kadastre registruotų miško aikščių, kuriose galimai neteisėtai sunaikintas miškas, ir miško žemėje esančių statinių, tikrinimas.
 2. Sklandus miškų kontrolės funkcijų perdavimas, užtikrintas skyriaus veiklos tęstinumas.
 

Apklausa

Kaip vertinate Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas?
Kita, prašome įvesti žemiau:
641802654 [{"id":"10","title":"Puikiai","votes":"465","type":"x","order":"6","pct":35.579999999999998,"resources":[]},{"id":"9","title":"Gerai","votes":"171","type":"x","order":"5","pct":13.08,"resources":[]},{"id":"8","title":"Patenkinamai","votes":"141","type":"x","order":"4","pct":10.789999999999999,"resources":[]},{"id":"7","title":"Blogai","votes":"168","type":"x","order":"3","pct":12.85,"resources":[]},{"id":"6","title":"Labai blogai","votes":"304","type":"x","order":"2","pct":23.260000000000002,"resources":[]},{"id":"5","title":"Neturiu nuomon\u0117s","votes":"58","type":"x","order":"1","pct":4.4400000000000004,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 238 200 /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote MSG_ERROR_NO_SELECTION Please select either existing option or enter your own, however not both. MSG_THANK_YOU_NO_RESULTS COM_COMMUNITYPOLLS_LABEL_ANSWERS Votes ...

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.