PRIVAČIŲ MIŠKO VALDŲ MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ REGISTRAS

Dėl vidinės miškotvarkos projektų pataisymų kreiptis darbo dienomis nuo 13:00 val.

Informacija vidinės miškotvarkos projektų autoriams: vadovaujantis Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. D1-524 redakcija), 32 p. parengtus vidinės miškotvarkos projektus ir jų skaitmeninius duomenis tikrinimui ir tvirtinimui siųskite el. paštu:vmpregistras@amvmt.lt

Informacija apie vidinės miškotvarkos projektų (VMP) autorius pagal savivaldybes

SavivaldybėAutoriai, kurių VMP parengti 1 metų laikotarpyjeAutoriai, kurių VMP parengti 3 metų laikotarpyje
Algis Mackevičius, Arūnas Vitkus, Arvydas Kumpis, Darius Aglinskas, Donatas Čibiras, Gediminas Mika, Giedrius Gricius, Mantas Daukintis, Mindaugas Kurantavičius, Mindaugas Strigūnas, Nerijus Lemežis, Richardas LenkauskasAiridas Asauskas, Algirdas Rudnickas, Algis Mackevičius, Arūnas Vitkus, Arvydas Bagdonavičius, Arvydas Kumpis, Darius Aglinskas, Donatas Čibiras, Evaldas Vaitkus, Gediminas Mika, Giedrius Gricius, Gintaras Stalerūnas, Jokūbas Sauka, Mantas Daukintis, Mindaugas Kurantavičius, Mindaugas Strigūnas, Nerijus Lemežis, Paulius Gedrimas, Povilas Jankūnas, Richardas Lenkauskas, Rolandas Latoža, Tomas Jasaitis, Tomas Ramančiūnas, Vygandas Kazakauskas